Teologické směry 20. století

Zlevněno

Rosino Gibellini

Popis kniha , vazba: vázaná , více

Doporučená cena 625 Kč, Sleva 70 %

Naše cena 187
ks + -

Skladem

Dvacáté století poznamenal bouřlivý rozvoj teologického myšlení. V jeho středu se nachází otázka po Bohu, po člověku a jejich vzájemném vztahu. Objevují se nové... více

Podrobné informace - Teologické směry 20. století

Autor: Rosino Gibellini
Nakladatel: Karmelitánské nakladatelství
Rok vydání:2011
Popis zboží: kniha , vazba: vázaná , počet stran: 644 , hmotnost: 0,9060 kg , tloušťka: 0,038 cm
Objednací číslo:101288
EAN:9788071951773
ISBN:978-80-7195-177-3
Edice: Studium
Témata: teologie  historie 
Klíčová slova: teologie-fenomén
Dvacáté století poznamenal bouřlivý rozvoj teologického myšlení. V jeho středu se nachází otázka po Bohu, po člověku a jejich vzájemném vztahu. Objevují se nové metody a interpretační přístupy. Zdůrazňuje se antropologický přístup a kategorie dějin. Stále více se připomíná politický rozměr evangelia. I když se mnozí domnívají, že navrch má definitivně sekularizace, teologie přesto proniká do soudobé společnosti, kultury i myšlení lidí.//Kniha Rosina Gibelliniho je první syntézou, která čtenáře do hloubky seznamuje s hlavními teologickými proudy 20. století, a to od jeho počátku až po pád totalitních režimů ve střední a východní Evropě. To je důležité především pro naše čtenáře, kteří teologický vývoj v téměř dvou třetinách 20. století nemohli plnohodnotně sledovat. Současný dialog teologie s přírodními vědami a vyrovnávání se s různými společenskými hnutími a filozofickými impulsy tkví přitom svými kořeny právě v tomto dění.//Teologické směry 20. století zaujmou i čtenáře, jejichž hlavní zájem leží mimo teologii. Autor předkládá nejen vytříbené teologické analýzy, ale zabývá se i společenským a politickým kontextem, ideovými a ideologickými konflikty, sporem o modernizaci v rámci křesťanství, stejně jako tím, jakou řečí teologie promlouvá k současníkům. Dozvídáme se tu nejdůležitější události ze života a působení hlavních aktérů dějin teologie 20. století jak z katolické, tak protestantské strany. Součástí knihy je jmenný rejstřík.////Rosino Gibellini je historik teologie a ředitel nakladatelství Queriniana v Brescii. Napsal řadu článků a monografií o významných autorech a tématech teologie 20. století (P. Teilhard de Chardin, J. Moltmann, W. Pannenberg, teologie osvobození aj.).////Z obsahu knihy:////I. Dialektická teologie////1. Od liberální teologie k dialektické teologii//2. Karl Barth: „List Římanům“ (1919–1922)//3. Mezi věky//4. Teologie slova Karl Barth: „Církevní dogmatika“ (1932–1967)////II. Existenciální teologie////1. Debata o demytologizaci (1941–1952)//2. Rudolf Bultmann: „Věřit a chápat“ (1933–1965)//3. Nové bádání o historickém Ježíšovi (1953–1964)////III. Hermeneutická teologie////1. Hermeneutika od Schleiermachera po Gadamera//2. Ernst Fuchs: Hermeneutika jako nauka řeči víry//3. Gerhard Ebeling: Hermeneutika jako nauka o Božím slově////IV. Teologie kultury////1. Na hraniční linii//2. Mezi náboženstvím a kulturou//3. Paul Tillich: „Systematická teologie“ (1951–1963)//4. Kristus a kultura////V. Teologie a moderní doba////1. Dietrich Bonhoeffer: teolog, křesťan, současný člověk//2. Etika odpovědnosti//3. Nenáboženské křesťanství ve světě, který se stal dospělým////VI. Teologie sekularizace////1. Friedrich Gogarten: sekularizace jako téma pro teologii//2. Teologická diskuse o sekularizaci////VII. Cesta katolické teologie od sporu o modernismus k antropologickému obratu////1. Alfred Loisy a spor o modernismus//2. Maurice Blondel: apologetika metody imanence//3. „Nouvelle théologie“//4. Protagonisté teologické obnovy ve Francii//4.1 Pierre Teilhard de Chardin: teologie a věda//4.2 Henri de Lubac: teologie a katolicita//4.3 Jean Daniélou: teologie a dějiny//4.4 Marie-Dominique Chenu: teologie znamení času//4.5 Yves Congar: od ekleziologie k ekumenismu//5. Kérygmatická teologie//6. Romano Guardini: teologie a literatura//7. Karl Rahner: transcendentální teologie//8. Hans Urs von Balthasar: trinitární teologie////VIII. Teologie dějin////1. Oscar Cullmann: teologie dějin//2. Katolická diskuse o dějinách teologie//3. Wolfhart Pannenberg: teologie jako dějiny////IX. Teologie naděje////1. Znovuobjevení eschatologie//2. Eschatologická teologie jako teologie naděje//3. Teologie naděje a filozofie naděje//4. Od teologie naděje k teologii kříže//5. Křesťanství a mesianismus////X. Politická teologie////1. Počátky politické teologie//2. Diskuse o programu „politické teologie“//3. Kategorie politické teologie////XI. Teologie a zkušenost////1. Edward Schillebeeckx: Teologie jako porozumění křesťanské zkušenosti//2. Hermeneutika zkušenosti a praxe//3. Christologie hranice: lidská zkušenost a víra v Ježíše Krista////XII. Teologie osvobození////1. Teologie opačné strany dějin//2. Teologie a praxe//3. Teologie osvobození a evropská teologie//4. Christologie následování a bojovná ekleziologie//5. Diskuse o teologii osvobození////XIII. Černá teologie////1. Prameny černé teologie//2. Barva Boha//3. Vývoj černé teologie////XIV. Feministická teologie////1. Počátky křesťanského feminismu//2. Od teologie ženy k feministické teologii//3. Perspektivy a proudy feministické teologie//4. Za nesexistický výklad Bible//5. Rozšířit úhel pohledu: historicko-teologické bádání o ženách//6. Za Bohem Otcem? Otázky systematické teologie////XV. Teologie Třetího světa////1. Průlom Třetího světa – výzva pro teologii//2. Africká teologie//3. Asijská teologie////XVI. Ekumenická teologie////1. Ekumenický obrat//2. Hans Küng: od ekumenické teologie k teologii náboženství//3. Teologie náboženství//