Ježíš v proměnách staletí

Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu

Jaroslav Pelikan

Popis kniha , vazba: vázaná , více

Doporučená cena 367 Kč, Sleva 10 %

Naše cena 330

Není skladem

Kým byl Ježíš pro jednotlivé epochy a proč vždy dával odpověď na základní otázky lidské existence a lidského údělu? //Čím Ježíš Kristus inspiroval a i dnes insp... více

Podrobné informace - Ježíš v proměnách staletí

Autor: Jaroslav Pelikan
Nakladatel: Karmelitánské nakladatelství
Rok vydání:2008
Popis zboží: kniha , vazba: vázaná , počet stran: 343 , hmotnost: 0,5260 kg , tloušťka: 0 cm
Objednací číslo:101202
EAN:9788071950912
ISBN:978-80-7195-091-2
Edice: Studium
Témata: teologie  historie 
Klíčová slova: Ježíš Kristus evangelium církevní dějiny patristika mystika reformace bible-historický kontext
Kým byl Ježíš pro jednotlivé epochy a proč vždy dával odpověď na základní otázky lidské existence a lidského údělu? //Čím Ježíš Kristus inspiroval a i dnes inspiruje život jednotlivců, společností a celých kultur? //A jaké hlavní stopy zanechal během dvou tisíc let křesťanství v literatuře, teologii, umění, politice a životním stylu? //Kniha světoznámého amerického historika zkoumá vliv Ježíšovy osoby a jeho učení na kulturu a na duchovní, politické a sociální dějiny posledních dvou tisíciletí. Autor se zabývá zobrazeními Krista napříč staletími: od Rabbiho prvního století, přes Ženicha duše středověkých mystiků a Univerzálního člověka renesance, až po Osvoboditele devatenáctého a dvacátého století. Na tomto základě přichází s tvrzením, že způsob, jakým Ježíše určitá epocha chápala, je často klíčem k pochopení specifických rysů dané doby. Jedním ze//základních východisek profesora Pelikana je přesvědčení, že pravá víra a opravdové studium si neprotiřečí, ale vzájemně se podporují. Proto ho velmi zajímá, jak se s Ježíšem vyrovnávali a vyrovnávají nejen křesťané, ale i lidé stojící mimo církve. Ježíš v proměnách staletí je autorovou první knihou v českém jazyce.//Z obsahu:// Úvod: Dobro, Pravda a Krása//Charakter a účel této knihy: nikoli Ježíšův život, ani dějiny křesťanství, dokonce ani dějiny teologického učení o Ježíši, ale řada obrazů znázorňujících Ježíšovo místo v dějinách kultury.//1 Rabbi//Ježíš jako učitel a prorok v prostředí judaismu prvního století • novozákonní židovství a jeho vztah k tradici Izraele.//2 Bod obratu v dějinách//Význam Krista pro dějiny lidstva • apokalypsa, proroctví a etika v prvním a druhém století • vliv Ježíšova života na historiografii a biografii.//3 Světlo pohanů//Pohanské „anticipace“ Krista, zvláště Sokrates a Vergilius • poselství křesťanských misionářů a apologetů řeckořímskému světu druhého a třetího století.//4 Král králů //Panování císaře v protikladu ke Kristovu kralování v římské říši druhého a třetího století • triumf císaře Konstantina jakožto křesťana • vzestup „křesťanské říše“ ve čtvrtém století.//5 Kosmický Kristus//Kristus-Logos jako Rozum, Mysl a Slovo Boží a jako smysl univerza v pokřesťanštěné platónské filozofii třetího a čtvrtého století.//6 Syn člověka//Vtělený Syn Boží zjevuje velikost lidského života, ale i jeho bídu a moc zla ve světě – poznatky křesťanské psychologie a antropologie, vypracované zejména sv. Augustinem v pátém století. //7 Pravý obraz //Kristus jako inspirace nového umění a architektury v byzantské kultuře • umělecký a metafyzický význam ikon osmého a devátého století.//8 Kristus ukřižovaný//Kříž v literatuře a umění • ukřižovaný Kristus jako „moc Boží a moudrost Boží“ ve středověku • metafory pro Kristovo vykupitelské dílo v desátém a jedenáctém století.//9 Mnich, který vládne světu//Benediktinská definice „lásky ke Kristu“ jako opuštění světa • mnišství dobývá svět i církev • mnišství a politika ve středověké západní společnosti jedenáctého a dvanáctého století.//10 Ženich duše//Křesťanské a mimokřesťanské zdroje kristovské mystiky • posvátná a profánní láska v alegorické interpretaci Písně písní • problematika vztahu mezi světským a posvátným v mystickém vyjadřování a myšlení.//11 Božský a lidský vzor//„Druhý Kristus“ František z Assisi a znovuobjevení úplného Kristova lidství • Františkův obraz Ježíše se v třináctém a čtrnáctém století stává inspirací pro požadavek radikální proměny institucionální církve.//12 Univerzální člověk//Renesance patnáctého a šestnáctého století a její obraz Krista jako znovuzrození křesťanské radostné zvěsti • „posvátná filologie“ a „Kristova filozofie“ u Erasma a dalších humanistů.//13 Zrcadlo Věčného//Reformační obrazy Krista • Kristus jako Zrcadlo Pravdy v mateřských jazycích, do nichž byla přeložena Bible, jako Zrcadlo Krásy v reformačním umění a v literatuře katolické reformace ve Španělsku, a jako Zrcadlo Dobra v křesťanské politice Kalvína a reformační tradice.//14 Kníže pokoje//Reformace a náboženské války • podmínky pro případnou „spravedlivou válku“, které vyplývají z Ježíšových slov a učení • křížová výprava jako „svatá válka“ ve jménu Ježíšově • oživení pacifismu v duchu Krista, Knížete pokoje.//15 Učitel zdravého rozumu//Hledání historického Ježíše ve vědě a filozofii osvícenství osmnáctého století • obsahem Ježíšovy zvěsti má být morálka absolutní lásky a služby, jež nezávisí na dogmatech //16 Básník ducha//Idealismus ve filozofii a romantismus v umění a literatuře devatenáctého století • odpor vůči rigiditě pravověří i racionalistické banalitě • Ježíš je vykreslován ve své vznešené kráse jako „básník Ducha svatého“ (Emerson).//17 Osvoboditel//Devatenácté a dvacáté století, od Tolstého až po Mahátmu Gándhího nebo Martina Luthera Kinga, využívá Ježíšovy prorocké opozice vůči ekonomickým a sociálním nespravedlnostem své doby jako potenciálu pro revoluční změny při uspořádání mezilidských vztahů, a to jak ve veřejné, tak v soukromé sféře.//18 Člověk, který patří světu //V devatenáctém a dvacátém století zaznamenáváme bezprecedentní rozšíření Ježíšova poselství v Asii a Africe • vztah mezi Ježíšem a jinými „učiteli cesty“ • Ježíš jako světová postava, a to i mimo hranice křesťanstva.