Podobné produkty k titulu "Ježíšovy cesty VIII."


Není skladem

-10 %
Očistec II.

Očistec existuje. Je to dar Boží lásky. I když v něm duše prožívají muka lásky, která se dříve označovala jako očistcový...

-10% 140 Kč 126Do košíku
Není skladem

-10 %
Ježíšovy cesty IV

Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost po prvních velikonocích. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emm...

-10% 125 Kč 113Do košíku
Není skladem

-10 %
Ježíšovy cesty III.

Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost od zázraku proměnění vody ve víno v Khirbet Káně do prvních velikonoc. J...

-10% 125 Kč 113Do košíku
Není skladem

-10 %
Ježíšovy cesty IX.

Napětí mezi Ježíšem a farizeji se stupňuje na nejvyšší míru a je zřejmé, že jejich závist a nenávist jim zatemňuje rozu...

-10% 225 Kč 203Do košíku
Není skladem

-10 %
Ježíšovy cesty X.

V desátém díle, Ježíš po vzkříšení Lazara, které vyvolalo velký rozruch, odchází na tříměsíční cestu k pohanům do Mezopo...

-10% 225 Kč 203Do košíku
Není skladem

-10 %
Těžká léta před šťastnou dobou IV.

Jsou zde uvedena proroctví pro léta 2017 – 2025, zejména pro západní Evropu, Rakousko, Německo, USA a Českou repub...

-10% 280 Kč 252Do košíku
Není skladem

-10 %
Těžká léta před šťastnou dobou II.

Bylo by dobré si uvědomit, že jsme vstoupili do poslední fáze boje dobra se zlem. Tento boj bude uzavřen Kristovým vítěz...

-10% 180 Kč 162Do košíku
Není skladem

-10 %
Těžká léta před šťastnou dobou I.

V 90. létech se zdálo, že svět je na rozcestí. V prvé polovině desetiletí ještě převládala euforie z pádu komunizmu a v ...

-10% 260 Kč 234Do košíku
Není skladem

-10 %
Usmíření - mír IV.

V knize je naznačena cesta ke změně, která vede k míru v duši. Vždy jsou pro povzbuzení uvedeny stručné životní příběhy ...

-10% 65 Kč 58Do košíku
Není skladem

-10 %
Usmíření - mír I.

Hlavní poselství Panny Marie v Medžugorji je „Mír, mír, jenom mír. Je potřeba, aby se lidé smířili s Bohem a mezi sebou....

-10% 65 Kč 58Do košíku
Není skladem

-10 %
Usmíření - mír VI.

Nadchněme se z dobrých životních příkladů a poučme se z bolestných zkušeností jiných lidí, aby náš život byl šťastnější....

-10% 65 Kč 58Do košíku
Není skladem
Zlevněno
Povrchové poškození

-30 %
Ježíšovy cesty I.

Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost před veřejným vystoupením, to je do jeho křtu v Jordánu. Je založena na ...

-30% 125 Kč 88Do košíku
Není skladem
Zlevněno
Povrchové poškození
Žluté listy

-30 %
Usmíření - mír II

Po vydání knihy Usmíření-mír I bylo zřejmé, že praktické rady v určitých životních situacích jsou užitečné. Dnešní lidé ...

-30% 65 Kč 45Do košíku
Není skladem

-10 %
Eucharistické zázraky III.

Tato kniha a její předchozí díly vyplňuje mezeru v naší katolické eucharistické literatuře, která se dnes může opřít o s...

-10% 165 Kč 149Do košíku
Není skladem

-10 %
Ježíšovy cesty II.

Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost od jeho křtu v Jordánu do zázraku proměnění vody ve víno v Khirbet Káně....

-10% 125 Kč 113Do košíku
Není skladem

-10 %
Očistec III.

Je jisté, že očistec existuje. Je to dar Boží lásky. I když v něm duše prožívají muka lásky, která byla dříve označována...

-10% 140 Kč 126Do košíku
Není skladem

-10 %
Andělé I. (dotisk)

Podle základních biblických informací Bůh stvořil velmi inteligentní bytosti - Anděly. Ti byli vystaveni zkoušce, část z...

-10% 140 Kč 126Do košíku
Není skladem

-10 %
Mír v srdci I.

V knize je sbírka úvah a povzbuzení, které mohou člověku napomoci ke šťastnému životu a co nás k naší škodě od tohoto cí...

-10% 70 Kč 63Do košíku
Není skladem

-10 %
Očistec I.

Smysl očistce. Proč se duše kontaktují?. Délka očišťování. Jak pomoci duším v očistci. Pravdivost výpovědí duší v očistc...

-10% 140 Kč 126Do košíku
Není skladem

-10 %
Eucharistické zázraky I

Tato publikace je inspirována P. Marií v Medžugorji a Janem Pavlem II. Panna Maria často zdůrazňuje zásadní význam Eucha...

-10% 165 Kč 149Do košíku
Není skladem

-10 %
Úvahy k základním modlitbám

My, běžní věřící, známe modlitby Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci, ale uvědomujeme si obsah slov, které vyslovujeme? ...

-10% 80 Kč 72Do košíku
Není skladem

-10 %
Pravá biblická místa ve Svaté zemi I.

Na základě výzkumu od roku 1992 vydává Centrum VÉRITÉ unikátní publikaci Pravá biblická místa ve Svaté zemi I., významno...

-10% 320 Kč 288Do košíku
Není skladem

-10 %
Eucharistické zázraky II

Eucharistické zázraky prohlubují víru v Kristovu přítomnost v Eucharistii a pomáhají vytvořit živý kontakt s Kristem. Pa...

-10% 165 Kč 149Do košíku
Není skladem

-10 %
Ježíšovy cesty V.

Kniha zachycuje dosud neznámou Ježíšovu činnost v Galileji. Je založena na vizích blahoslavené Kateřiny Emmerichové, kte...

-10% 125 Kč 113Do košíku
Není skladem

-10 %
Ježíš na Kypru

Kniha přináší zajímavé a podrobné informace o Ježíšově působení na Kypru. Ježíš tuto cestu uskutečnil několik měsíců pře...

-10% 140 Kč 126Do košíku
Není skladem

-10 %
Ježíšovy cesty VI.

Ježíš přechází z Galileje na východní stranu Jordánu. Těsně u Jordánu působí v biblickém Ainonu, kde též obrací bohatou ...

-10% 125 Kč 113Do košíku
Není skladem

-10 %
Andělé II.

Naučme se k našemu prospěchu komunikovat s Anděly. Často potřebujeme mimořádnou Boží pomoc, popřípadě jsme na pochybách,...

-10% 140 Kč 126Do košíku
Není skladem

-10 %
Andělé III.

V této velmi zajímavé knize je uvedeno mnoho povzbudivých kontaktů andělů i se současnými lidmi. Též my můžeme mít celož...

-10% 140 Kč 126Do košíku
Není skladem
Zlevněno
Povrchové poškození
Žluté listy

-30 %
Usmíření - mír III.

Vizionářka Mirjana nás vybízí, abychom šli cestou, ke které nás Panna Maria zve při svých zjeveních v Medžugorji. Ovšem ...

-30% 65 Kč 45Do košíku