Podobné produkty k titulu "Zácvik do hry"


Není skladem

-20 %
Kněžské a řeholní povolání

Kniha vznikla na základě zkušeností autorů jako osob odpovědných za duchovní formaci a duchovní vedení.

-20% 42 Kč 34Do košíku
Skladem

-20 %
Můžeme se ještě změnit ?

Je vám třicet, čtyřicet nebo padesát let, v životě už dávno nejste začátečníky, dá se říci, že jste v životě přece jen n...

-20% 59 Kč 47Do košíku
Není skladem

-20 %
Obraťme se k Bohu

Text byl původně napsán anglicky na žádost přátel z ciziny. Překvapil mě zájem o něj jak v cizině, tak u nás, kde si jej...

-20% 69 Kč 55Do košíku
Není skladem

-20 %
Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky

Patří pobožnost Srdce Ježíšova k zastaralým formám duchovního života, které je třeba zrušit? Není pošetilé ji obhajovat ...

-20% 199 Kč 159Do košíku
Není skladem

-20 %
Chudoba

V této knize se autor opět prokazuje jako jeden z proroků naší doby, který se nebojí nazývat věci jejich jménem a tepat ...

-20% 40 Kč 32Do košíku
Není skladem

-20 %
Ježíš v dnešní době

Autor představuje ve svých 12. příbězích Ježíše jako jednoho z nás. Podobenství, která se odehrávají v současném světě, ...

-20% 89 Kč 71Do košíku
Není skladem

-20 %
Scala Paradisi - Stupně k ráji

Malé pojednání Scala paradisi (někdy též nazývané Scala claustralium) je dopis, který napsal před rokem 1150 mladý kartu...

-20% 79 Kč 63Do košíku
Není skladem

-20 %
Žij svobodně

Svoboda se stala epochálním pojmem, který staví lidi před velké problémy, protože s ní přicházejí mnohé otázky. Jak dlou...

-20% 129 Kč 103Do košíku
Není skladem

-20 %
Na nemocné budou vkládat ruce

Je toto zaslíbení a poslání platné i dnes a v dnešní církvi, žijící uprostřed světa špičkové medicíny? Uprostřed světa l...

-20% 99 Kč 79Do košíku
Není skladem

-20 %
Cesta čekání. Cesta pokoje. Cesta moci

Chtěl bych vám na těchto stránkách nabídnout k zamyšlení věc, která mi leží na srdci již několik let - spiritualitu čeká...

-20% 69 Kč 55Do košíku
Není skladem

-20 %
Blahoslavenství Ježíšova

S blahoslavenstvím je to u mnoha lidí stejné jako s Kafkovým zámkem: čím blíže se mu domníváme být, tím vzdálenější se n...

-20% 49 Kč 39Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Medžugorje - dny války

"Na těchto stránkách nehledejte profesionálně sestavený obraz politické situace v Bosně a Hercegovině, ještě méně pak od...

-70% 169 Kč 51Do košíku
Není skladem

-20 %
Malý úvod do víry

Cílem tohoto "malého úvodu" je představit prostřednictvím meditací nad jednotlivými články Apoštolského vyznání víry pro...

-20% 89 Kč 71Do košíku
Není skladem

-20 %
Malý úvod do křesťanského života

Jádrem křesťanské víry je tajemství Nejsvětější Trojice. Život křesťana ale není jen cestou k odhalení tohoto tajemství ...

-20% 89 Kč 71Do košíku
Není skladem

-20 %
Proč milovat Izrael

O lásce církve k Izraeli není žádných pochyb. U mnoha křesťanů však, bohužel, vzhledem k tomuto tématu přetrvává jistá n...

-20% 79 Kč 63Do košíku
Není skladem

-20 %
Strmou stezkou

Právě příroda byla prostředím, kde Ježíš v pohledu na stvořené věci tohoto světa uváděl své přátele do nejhlubších pravd...

-20% 99 Kč 79Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Nejhlubší touhy

Autorka nás svojí knihou upozorňuje na dar spisů Mary Ward nejen svým sestrám z Institutu blahoslavené Panny Marie, ale ...

-70% 199 Kč 60Do košíku
Není skladem

-20 %
Být svobodný

Je možné, aby lidé konzumní společnosti, často znudění a deprimovaní, byli hluboce svobodní ve svém jednání a ve způsobu...

-20% 99 Kč 79Do košíku
Není skladem
Rozebráno

-20 %
Maria - růže tajemná

Když se ptáme v našich modlitbách, co je to pokora, Bůh nám ukazuje na Marii. Jak ale získat pokoru? Nestačí si říci: já...

-20% 89 Kč 71Do košíku
Není skladem

-20 %
Tři modlitby

Olivier Clément (1921), francouzský pravoslavný teolog a spisovatel, v této knížce komentuje tři modlitby. První je všek...

-20% 99 Kč 79Do košíku
Není skladem

-20 %
Rekolekce s Karlem Čapkem

Polský vysokoškolský profesor použil několik úryvků z Čapkova díla k cyklu úvah a meditací, které nám dávají poznat hlou...

-20% 99 Kč 79Do košíku
Skladem

-20 %
Co dělá lidský život křesťanským

Písmo jde k jádru věci. Říká, kdo je člověk: Stvořený, Hříšník, Vykoupený. Co dělá jeho život křesťanským? Zvyky? Zbožn...

-20% 79 Kč 63Do košíku
Není skladem

-20 %
Modlitba Otčenáš

Výklad modlitby Páně, na které se sjednocují křesťané většiny denominací, od bratra ekumenické komunity.

-20% 79 Kč 63Do košíku
Není skladem

-20 %
Hledání odpovědi

Už řadu let vede otec Jacek Salij, člen dominikánského řádu, v polském měsíčníku W drodze (Na cestě) zajímavou rubriku. ...

-20% 149 Kč 119Do košíku
Není skladem

-20 %
Duch Otce a Syna

Touto drobnou teologickou studií přispívá autor do diskuse o tajemství Boží Trojice. Jeho úvahy nevybočují z rámce rozpr...

-20% 99 Kč 79Do košíku
Není skladem

-20 %
Modlitba v jazycích

V této knížečce hovoří autor o "daru jazyků" - o glosolalii - způsobem, který je srozumitelný nejširší čtenářs...

-20% 69 Kč 55Do košíku
Není skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Modlitba s Rogerem

Krátké texty bratra Rogera možná napoví, proč je Taizé nazýváno jedním z duchovních center Evropy.

-70% 89 Kč 27Do košíku
Není skladem

-20 %
Žena svého lidu

Biblické exercicie zaměřené na postavu Panny Marie. Neokázalá forma, kterou autor zvolil dává prostor pro zamyšlení a me...

-20% 149 Kč 119Do košíku
Není skladem

-20 %
Boží láska žije

Soubor příběhů a lidských osudů, které posloužili autorovi jako důkaz boží přítomnosti mezi námi.

-20% 54 Kč 43Do košíku
Není skladem

-20 %
Jako by viděl Neviditelného

Francouzský dominikán, misionář Jacques Loew prožil své obrácení k víře ve 25-ti letech. Pracoval a jako duchovní působi...

-20% 98 Kč 78Do košíku
Není skladem

-20 %
Sestra smrt

Ať chceme nebo nechceme, nejjistější věc v tomto životě je smrt. Nic nepomůže zahalovat ji diskrétním mlčením. Čím je a ...

-20% 79 Kč 63Do košíku
Není skladem

-20 %
Kdo je můj bližní ?

Kniha vznikla na základě otázek, se kterými se autor v rámci své pastorační činnosti setkal. Ukřivdění*odpuštění*usmířen...

-20% 119 Kč 95Do košíku
Není skladem

-20 %
Panenství

Panenství v moderní společnosti z pohledu duchovního života.

-20% 89 Kč 71Do košíku
Skladem

-20 %
Biblické obrazy o vykoupení

V tomto pojednání chce autor vylíčit spásnou zvěst Bible, aby se čtenář cítil být pozván k hledání biblické odpovědi na ...

-20% 99 Kč 79Do košíku
Není skladem

-20 %
Zničení člověka

Tak jako se například tělesa řídí zákonem zemské přitažlivosti, má svůj zákon i tvor jménem člověk. Staří myslitelé nazý...

-20% 99 Kč 79Do košíku
Není skladem

-20 %
Otče, odevzdávám se ti

Hlavním tématem této knihy je poslušnost vůči Boží vůli.Autor se přitom zamýšlí nad cestami k dosažení naprostého odevz...

-20% 75 Kč 60Do košíku
Skladem

-20 %
Duchovní terapie a křesťanská tradice

Starobylá úcta ke čtrnácti svatým pomocníkům se šířila obzvláště v dobách, kdy lidstvo navštěvovala různá soužení. Byla ...

-20% 95 Kč 76Do košíku
Skladem

-20 %
Duchovní slovo pro dnes a zítra

Kniha promluv otce Jana Evangelisty Urbana, které míval v rámci teologicko-pastoračního kurzu v létech 1969 - 1972 v Pra...

-20% 249 Kč 199Do košíku
Skladem
Trvale zlevněno

-70 %
Řehole pro komunitu

„Augustin z Hippo (354-430) je všeobecně známý jako neklidný hledač pravdy, konvertita, biskup a učený teolog, málokdo h...

-70% 139 Kč 42Do košíku