Šárecká Maryša R.

O PAMÁTNÉM MĚŠŤANSKÉM RODU PŘÍBRAMSKÝCH BOSÁČKŮ

Ke starousedlickým rodům příbramským, které jmenovitě v minulém století byly representanty mešťanského života zdejšího a jež nečetnými rodovými příslušníky zasahují až do doby přítomné, náleží rod Bosáčkovský. První z nich, ovšem měšťan a mistr poctivého řemesla krejčovského, Josef Bosáček, rodák ze Švihova na Klatovsku, Kateřinu Annu Barboru přiženil se dne 8. července 1789 do staré rodiny příbramské, vzav si za manželku (* 1764), dcerku řeznického mistra Beera. Z manželství vzešlo několik dětí, ze kterých Josef druhý Bosáček, opět krejčí, patrně doma vyučený, a rovněž ovšem počestný měšťan, šťastným sňatkem spojil vlastní rod s další starousedlickou rodinou příbramskou: manželkou jeho se stala Monika Heroltová z řeznického a šenkýřského rodu Heroltů. Těm dvěma narodil se mj. i synek Kašpar Melichar Baltazar Bosáček (* 1822), osobnost to svého času velmi populární, která v důsledku osobní popularity stala se předmětem literární tvorby vlastního potomstva. Oženiv se v polovině minulého století s Marií Kášovou, pekařskou dcerkou ze známé rodiny příbramských Kášů - pekařů (zakladatelem rodiny byl lazecký rodák Josef Káš s chotí Marií Vítkovcovou), přivedl na svět řadu synků, neméně populárních jako byl sám. Prvním z nich byl P. Vincenc Bosáček (1851-1918), známý to farář - a jak sám o sobě prohlašoval: poustevník na Makově, druhým František, pekař (1853-1925), třetím Karel, potomní kupec (1855-1941), neženatý to starý mládenec, skonavši bez potomstva, dalšími pak Josef (1857-1934), akademický malíř a oblíbený spolupracovník Alšův, Václav (1858-1932), řídící učitel naposledy na škole sv.-vojtěšské v Praze II., a Antonín (* 1868), řídící učitel v. v., žijící dosud v Příbrami, známý to "náš pan řídící", který ve škole vychoval snad každého druhého dnešního Příbramana. Osobnost, charakter a dobové prostředí otce všech jmenovaných - krejčího Kašpara M. B. Bosáčka a jeho choti Marie Kášové, staly se předmětem memoirového románu loni vyšlého a v Příbrami s upřímným zájmem pročítaného: "Pod Svatou Horou", jehož autorkou je neteř všech jmenovaných, pí Maryša Bosáčková, provdaná Radoňová, choť bývalého rakouského admirála a dcera řídícího Václava Bosáčka, podepisující se uměleckým jménem Maryša R. Šárecká. Podle otcových poznámek, vzpomínek z mládí a různých pamětí vznikla pak rozkošná napínavá kniha o Příbrami a jejím životě před sto léty, o jejích radostech i smutku, která živým líčením osob i celkového prostředí plasticky nastiňuje dávno zapadlé děje i osoby, po nichž nezůstala namnoze ani vzpomínka. Celkově možno prohlásit starý příbramský rod Bosáčkových za rod velmi nadaný, jehož rodový génius došel opětovného výrazu jednat v díle malíře Josefa Bosáka, nově pak v pracích Maryši R. Šárecké, plodné to autorky široce rozloženého životního díla, velmi známého a velmi sympatického. K těm dvěma pojí se i osobnost strýce a prastrýce obou předchozích - ing. Vojtěcha Káše, nepříliš dávno zvěčnělého profesora Vysoké školy báňské, jehož životním dílem jest rodová genialita Bosáčkovsko-Kášovská znovu frapantně zdůrazněna.

(časopis Horymír, 04.10.1941) ** Bezděka Jindřich Václav, městský archivář Příbram

Seřadit:
Zobrazuji 1 - 0 z 0 výsledků
   

Zúžit výpis