Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Výstup na horu Karmel

Sv. Jan od Kříže
Info a běžná cena: vázaná, 334 stran, 299 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Karmelitánská spiritualita
Vydáno: 1999
Objednací číslo: 10532
Druh zboží: kniha Momentálně není skladem

Zašlete mi zprávu, pokud titul seženete:
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:


Anotace knihy
Nejdelší a nejsystematičtější dílo klasika křesťanské mystiky obsahuje zcela zásadní nauku o duchovním životě: abychom mohli dojít sjednocení s Bohem a byli v něj přetvořeni, musíme projít temnou nocí vnitřního očištění. Úspěch přitom závisí jak na Bohu, tak i na člověku. Co můžeme udělat ze své strany, aby se dílo zdařilo? Jak se máme chovat, abychom správně reagovali na Boží vedení? Jak poznáme období, kdy nás Bůh začíná pozvedat ke kontemplativnímu životu? Na tyto a další praktické otázky autor vyčerpávajícím způsobem odpovídá s hlubokou zkušeností, kvalitním vzděláním i na základě Božího osvícení. Spis tvoří soubor s knihou Temná noc.
Klíčová slova
Jan od Kříže
Dobrozdání
Které knihy ovlivnily váš duchovní život? /Nejdůležitější duchovní vliv na mě mělo a stále má Písmo. Když temnota pronikla do mé modlitby, byl to sv. Jan od Kříže, který mě osvítil, a sv. Terezie z Avily, jež tyto chvíle osvětlení objasnila. Veškerá moudrost, kterou jsem získal, přišla, když jsem byl věrný tomu Jedinému, který hovoří nejhlasitěji v tiché modlitbě beze slov. [Torkington David (z rozhovoru)]

Recenze
Říkává se, že "život z podstaty", za niž bývá považován nedotknutelný základ, jehož není radno se dotýkat, je známkou nezodpovědnosti. Ovšem je-li podstatou víra a život z víry, rčení bude mít nepochybně jiný význam, i když na první pohled půjde o život obdobného řádu.
S pojmem podstata nepochybně souvisí i život českých křesťanů během čtyřicetiletého putování pod vládou totalitního režimu. Leckdy se totiž žilo a muselo žít z podstaty minulosti, protože přirozené obnovování životodárných kulturních zdrojů patřilo ke kriminalizovaným činostem. Pro mladší generaci je dnes takový život nepředstavitelný. Vlastnictví čehokoliv nelze zajisté považovat za nějakou duchovní přednost. Víra se - pokud nejde o Boží dary a milosti - od vlastnictví neodvíjí. Může jí však být napomáháno, například dostupností kulturních hodnot křesťanské minulosti. Dostupnost (vlastnictví) tohoto odkazu patřila v oněch neblahých dobách k pozitivním výhodám mimořádného dosahu.
Pamětníci nepochybně dosvědčí význam křesťanských pokladů v soukromých knihovnách, protože v knihovnách veřejných patřilo toto dědictví ze svobodnějších dob k přísně zakázanému, vyřazenému či rozkradenému ovoci. Jmenovat můžeme například spisy svatého Jana od Kříže, španělského mystika ze 16. století a církevního učitele, jejichž první český překlad zprostředkoval v letech 1940-1947 jezuita Jaroslav Ovečka a dominikánská edice Krystal v Olomouci. Každý majitel nebo čtenář některého z oněch čtyř dílů věděl, že jejich prostřednictvím přichází do styku s jednou z podstat velké duchovní a kulturní tradice latinského Západu. Kdyby bývalo z jakéhosi pomatení komunistických úřadů snad došlo k pouhé reedici, fronty před knihkupectvím by byly logickým důsledkem. Stačí jen vzpomenout, jak se v roce 1985 pokoutně distribuoval mezi početnými zájemci ekumenický překlad Bible, byť úředně povolený.
Vědomí těchto souvislostí by mělo předcházet každou úvahu o nástupnické iniciativě Karmelitánského nakladatelství z minulých let. Nový překlad a vydání světcových spisů tentokrát žádný veřejný rozruch nevyvolalo. To může být dobře, protože podstatou Karmelu a učení dvou velkých španělských karmelitánů, Jana od Kříže a Terezie od Ježíše (z Ávily), je spíše ticho, alespoň z hlediska věčnosti; ale z hlediska časnosti, čímž myslíme především veřejné docenění kulturního přínosu Karmelitánského nakladatelství, je toto ticho poněkud zarážející, avšak dobově příznačné. Velkým a k nadčasovosti směřujícím činům (co my víme, co nás ještě čeká!) se dnes už obvykle netleská.
Pro budoucí paměť budiž připomenuto, že vydávání sanjuanistických spisů (od světcova španělského jména San Juan de la Cruz) předcházel v roce 1992 útlý výbor básní Poezie, který převedl do češtiny Gustav Francl a předmluvou opatřil hispanista Josef Forbelský. Vlastní spisy otevřela v roce 1995 Temná noc; název knihy předznamenává jeden z klíčových pojmů křesťanské mystiky a duchovní zkušenosti, která svatého Jana od Kříže snad nejvíc proslavila. Knihu přeložila hispanistka Věra Kofroňová; na překladu se podílel Josef Forbelský. Hispanistou Eduardem Hodouškem byla přeložena i druhá kniha Krátké spisy a korespondence, která vyšla v roce 1998. O zbytek se podělili řeholníci Terezie Brichtová OP (Výstup na horu Karmel a Živý plamen lásky, 1999 a 2001) a Vojtěch Kohut OCD (Duchovní píseň, 2000), který zároveň nad celou edicí převzal editorský a teologický patronát.
Editor v roce 2001 v předmluvě konstatuje, že Živý plamen lásky "uzavírá první etapu nového překladu děl mystického učitele do češtiny" a že v práci na překladu bude nutné pokračovat. Vyzývá rovněž k "připomínkám jakéhokoli druhu, které by umožnily zkvalitnit to, co mohlo být z jakékoli příčiny zanedbáno". Je tu tedy vydavatelův příslib, že nový překlad bude mít pokračování, zvláště pak první redakce Duchovní písně, aby se sanjuanistické texty terminologicky ustálily.
Je pochopitelné, že u tak rozsáhlého kulturního díla, jako jsou texty svatého Jana od Kříže, nelze v pouhé recenzi zabíhat do podrobností, neřkuli didaktických či dalších teologických interpretací. Jistě si nelze dělat iluze, že duchovně a myšlenkově náročné sanjuanistické texty, které vyžadují maximální soustředěnost a kontinuální promýšlení, budou běžnou všednodenní četbou každého vnímavého křesťana. I ten sebevnímavější musí disponovat určitým studijním časem, kterého při práci na vinici Páně není mnohdy nazbyt. Přímým adresátem jsou proto spíše osoby duchovního stavu, vzdělanci, akademická obec a studenti. Ale ani ostatní nemusí na četbu (byť letmou) předem rezignovat.
Je totiž obecně známo, že svatý Jan od Kříže byl vynikající psycholog a znalec nástrah praktického života, jemuž moderní psychoanalýza vděčí za nejeden podnět. O hlubinách "podvědomí" věděl dost mnohem dříve, než toto téma zpopularizovali stoupenci freudismu. Čtenář se proto nemusí nutně pohybovat výlučně ve zdánlivě nedostupných mystických rovinách, ale může si vybírat i z početné řady praktických rad či doporučení. Ve všech Janových knihách lze objevit řadu pozoruhodných postřehů a námětů. Dokonce i ve vrcholně mystické Duchovní písni, např. na str. 191, jejímuž poselství nelze upřít aktuální význam:
"Ať si tedy uvědomí ti, kdo jsou velmi činní a chtějí se omezit na svět se svými kázáními a vnějšími skutky, že mnohem větší prospěch by přinesli církvi a mnohem víc by se zalíbili Bohu (a to pomíjíme dobrý příklad, který by tak sami dali), kdyby aspoň polovinu onoho času strávili v prodlévání s Bohem na modlitbě, byť by nedospěli tak vysoko jako tato: Jistě, tehdy by udělali víc a s menší námahou jediným dílem než tisícem, neboť by si to zasloužili svou modlitbou a získali by v ní k tomu duchovní síly; protože jinak je všechno jen bušení kladivem a udělá se jen o trochu více než nic, a někdy nic, a někdy se dokonce natropí škoda."
Pro hektickou současnost, která pro samou rychlost nedokáže ani rozlišit čas od pouhých pozemských nástrojů (čas jsou prý peníze, jaká bláhovost!), může být tento postřeh velmi poučný. Anebo z jiného úhlu, ze str. 199 Výstupu na horu Karmel:
"Protože tedy už nezbývají k zjevení jiné články o podstatě naší víry, než které už jsou zjeveny církvi, nejen se nemá připouštět nic nového, co by se duši o ní zjevovalo, ale z opatrnosti duše nemá připouštět ani jiné zahalené různosti; a kvůli čistotě víry, jakou má mít, i kdyby se jí znovu zjevily pravdy už zjevené, nemá jim věřit proto, že se jí znovu zjevují, nýbrž proto, že už byly dostatečně zjeveny církvi; ať pro ně uzavře rozum a upřímně se opře o nauku církve a o její víru, která se, jak praví svatý Pavel, předává slyšením (Řím 10,17)."
To ovšem zajisté neznamená, že by se nevyplácelo číst a promýšlet duchovní odkazy, které je třeba zdolávat kontemplativním výstupem mezi časností a věčností.
5. 2. 2002
[Urban Vít, Katolický týdeník]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Jan od Kříže  
- tituly z této edice: Karmelitánská spiritualita
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Jan od Kříže
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu