Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Ve škole Ducha svatého

Jacques Philippe
Info a běžná cena: brožovaná, 88 stran, 109 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Malý duchovní život
Vydáno: 2003
Objednací číslo: 10779
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Jak se otvírat Duchu svatému a nechat se jím vést nás autor učí velice svěží a přehlednou formou, především na základě zkušeností velkých duchovních osobností církve.
Klíčová slova
dary Ducha svatého
Duch svatý
Ukázky z knihy
Ukázka 1
O autorovi

  Recenze
Jacques Philippe se narodil roku 1947 ve francouzském Lotrinsku. Vystudoval matematiku a tato formace k jasnosti a logičnosti v něm zjevně přináší dobré ovoce i dnes, kdy se již nevěnuje číslům, ale duším. V roce 1976, tedy pouhé tři roky po jejím založení, vstoupil do Komunity Blahoslavenství. Čtyři roky prožil v Izraeli, nejdříve v Nazaretě, pak v Jeruzalémě. V Římě vystudoval teologii a roku 1985 byl vysvěcen na kněze. Absolvoval ještě kanonické právo a několik let zodpovídal za kněze a seminaristy Komunity Blahoslavenství. Nyní jsou jedním z těžišť jeho apoštolátu duchovní cvičení. Dává je ve Francii i za jejími hranicemi. Vedl je i u nás, jedna před několika lety v olomouckém semináři, druhá pak roku 2001 v Nesměři u Velkého Meziříčí a další Komunita Blahoslavenství připravuje na toto léto.
Jacques Philippe je však známý i jako autor několika praktických, jednoduchých, svěžích, stručných a přehledných knih o duchovním životě. Pro tyto své vlastnosti si jeho práce získaly mnoho čtenářů a jsou překládány do různých jazyků. V bratislavském nakladatelství Serafín vyšly například jeho knížky Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom a Čas pre Boha, které se dostaly i k nám. O svém psaní autor v jednom rozhovoru říká:
Zpočátku jsem vůbec nepomýšlel na to, že budu psát knihy. Když jsem se však dostal více do kontaktu s lidmi, s jejich potřebami, začal dávat exercicie, věnovat se duchovnímu doprovázení, shledal jsem, že by bylo užitečné něco napsat. Vycházel jsem z více zdrojů. Prvním je osobní zkušenost, to, co každý prožívá s Pánem, zkušenost s Božími metodami v našem životě. Mnoho jsem též načerpal z četby, zejména z duchovních autorů. Mám na mysli hlavně karmelitánské světce: Terezii z Avily, Jana od Kříže, Terezii z Lisieux – ta na mne velice, velice zapůsobila. A též mnoho dalších autorů, i současnější věci. Dalším důležitým zdrojem mi byly... zkušenosti z kontaktů s lidmi, z rozhovorů, z duchovního doprovázení... Lidé mi svěřují své potíže, hovoří o svých problémech. Myslím, že to mi pomohlo trošku pochopit, jak Bůh působí v srdcích, s jakými obtížemi jsou lidé konfrontováni, a také co by jim mohlo konkrétně posloužit. Jediným důvodem mého psaní je podělit se o věci, jež podle mne mohou lidem pomoci, aby s důvěrou vytrvali v životě víry, nenechali se zastavit potížemi a pokušeními, s nimiž se setkáváme všichni.
Vše, co jsme právě slyšeli, platí i pro útlou knížku Ve škole Ducha svatého. Otec Jacques jí chce posloužit těm, kdo chtějí co nejplněji odpovědět na Boží lásku, tedy –vznešeněji řečeno – touží po svatosti, která je, jak říká II. vatikánský koncil, povoláním každého křesťana. Klíčovou otázkou na této cestě asi je, na co soustředit své úsilí. Autor spolu se sestrou Faustynou hned v úvodu odpovídá: soustředit se na pozorné rozeznávání, přijímání a konání toho, co vnuká Duch svatý. A o něco dál dodává, že zároveň se musíme samozřejmě snažit plnit obecnou Boží vůli, jak je s platností pro všechny vyjádřena v Písmu, v přikázáních a podobně. V dalších částech pak otec Jacques vysvětluje, že svatost je dílem Božího Ducha, neboť úkol je nad naše síly a naši osobní cestu zná jen Bůh, radí, jak vnuknutím připravovat půdu – zde uvádí deset prostředků, mezi nimi chválu a děkování, odevzdanost, odpoutanost, důvěřující poslušnost, věrnost a vytrvalost v modlitbě, otevřenost duchovnímu vůdci – poté odpovídá na otázku: Jak se pozná, že vnuknutí je od Boha, a v závěru doporučuje, abychom celý svůj duchovní život svěřili Panně Marii:
Ta nás bude učit uskutečňovat to, co sama tak dobře uměla: s jistotou rozpoznávat, s plnou důvěrou přijímat a s naprostou věrností uskutečňovat všechny podněty milosti, skrze něž Bůh vykoná v našem životě zázraky lásky právě tak, jako je konal v životě své nepatrné služebnice.
Cennou součástí knížky jsou poměrně rozsáhlé dodatky, do nichž autor zařadil několik úryvků z Louise Lallemanta. Ten byl jednou z velkých osobností Tovaryšstva Ježíšova ve Francii 17. století a do středu své nauky postavil právě poslušnost Duchu svatému. V dodatcích dále nejdeme krásné texty svatého Františka Saleského a autorovu vlastní stať o svobodě a podřízenosti, v níž ukazuje, jak podřízenost Bohu svobodu nejen neodnímá, ale naopak rozvíjí. Otec Jacques říká, že čím více je člověk podřízen Bohu, tím je svobodnější, a pokouší se vysvětlit, proč tomu tak je. Kromě jiného píše:
Zkušenost potvrzuje, že ten, kdo jde s Pánem a nechává se jím vést, postupně zakouší pocit svobody: jeho srdce se nesvírá, nedusí, ale naopak se uvolňuje a „dýchá“ stále víc. Bůh je nekonečná láska, není v něm nic úzkoprsého a omezeného, ale vše je velkorysé a hojné. Duše, která kráčí s Bohem, se cítí svobodná; cítí, že se nemá čeho bát, že ji nic neovládá, ale naopak, že vše je jí podřízeno, protože všechno přispívá k jejímu prospěchu, příznivé stejně jako nepříznivé okolnosti, dobro stejně jako zlo. Cítí, že jí všechno náleží, protože je dcerou Boží, že ji nic nemůže omezovat, protože jí patří Bůh... Dělá vždy to, co chce, protože tím, co chce, je milovat, a to je vždy v její moci [Stejskal Jiří, Radio Proglas]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Philippe Jacques 
- tituly z této edice: Malý duchovní život
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: dary Ducha svatého Duch svatý
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu