Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Slovník spirituality

S. Fiores, T. Goffi (ed.)
Info a běžná cena: vázaná, 1295 stran, 790 Kč
Téma: spiritualita, slovník
Vydáno: 1999
Objednací číslo: 10450
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
111 monograficky zpracovaných hesel
*64 autorů včetně našich
*1500 tématických okruhů v rejstříku
Absolutno* Antinomie* Apoštolát* Askeze* Ateista* Bratrství* Buddhismus* Celibát* Cesta duchovní* Církev* Člověk duchovní* Člověk evangelia* Ďábel-exorcismus* Dějiny spirituality* Děti Boží* Ekologie* Ekumenismus duchovní* Eschatologie* Eucharistie* Exercicie* Feminismus* Hinduismus* Horizontalismus* Hrdinství* Hřích a pokání* Hříšník-hřích* Charismatikové* Chudý* Islám* Jáhen* Ježíš Kristus* Jóga-Zen* Kajícník* Kontemplace* Kristocentrismus* Krize* Kříž* Laik* Láska* Liturgické slavení* Maria* Meditace* Mládež* Modlitba* Mučedník* Mystika křesťanská* Naděje* Následování* Nejsvětější Srdce Ježíšovo* Neokatechumenát* Novinář* Obrácení* Obraz* Otec duchovní* Patologie duchovní* Pokora* Pokušení* Politika* Poslušnost* Poušť* Povolání* Pracující* Proroci* Prorocká kontestance* Protestantismus* Přátelství* Psychologie a spiritualita* Rady evangelijní* Revize života* Rodina* Rozlišování* Sdělovací prostředky* Sekulární společnost* Sexualita* Slovo Boží* Služba pastýřská* Smrt a zmrtvýchvstání* Smysl pro Boha* Sociologie* Spiritualita* Spiritualita soudobá* Společenství života* Starý člověk* Svatý* Svět* Svoboda křesťanská* Symboly duchovní* Tajemství velikonoční* Tělo* Teologie spirituální* Trpící-nemocný* Učitel-vychovatel* Umělec* Utopie* Vědec* Věřící* Vidoucí* Volný čas* Vůle Otce*Východ křesťanský* Vzory duchovní* Zasvěcený život* Zbožná cvičení* Zbožnost lidová* Zkušenost duchovní* Zkušenost křesťanská* Znamení časů* Zralost duchovní* Žalmy* Židovská spiritualita
Přístup ke zpracování hesel:
Zaměření na současný křesťanský život s ohledem na závěry 2. vatikánského koncilu
* Nalezení nových výrazových pojmů odpovídajících kultuře naší doby
* Prezentace spirituality jako dynamického procesu zrání
* Duchovní zkušenost a vztah ke společnosti
* Snaha o mezináboženský dialog
* Spiritualita jako integrální součást lidského života
* Vědecký pokrok jako inspirace a výzva
* Otevřenost Duchu a tradici církve
Klíčová slova
2. vatikánský koncil
spiritualita
Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Fiores Stefano de  Goffi Tullo 
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita, slovník
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: 2. vatikánský koncil spiritualita
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu