Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových)

Český katolický překlad
editoři: P. Jaroslav Brož, ThD., S.S.L., P. Josef Hřebík, ThD., S.S.L., P. doc. Petr Chalupa. ThD., Pavel Jartym, Mgr. Mlada Mikulicová a P. doc. Ladislav Tichý, ThD.
Info a běžná cena: vázaná, 550 stran, 450 Kč
Vydáno: 2006
Objednací číslo: 10750
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
První svazek katolického překladu Bible, který navazuje na liturgické překlady Václava Bognera. Spolu s poznámkovým aparátem a kvalitně psanými úvody k jednotlivým knihám překlad naznačuje, jakou strukturu by jednou mělo mít vydání Bible s liturgickým textem a kompletním poznámkovým aparátem, což je standard v katolické tradici. Dílo jistě uvítají i nekatoličtí křesťané a vůbec všichni zájemci o četbu Písma svatého.
Klíčová slova
Pentateuch
Genesis
Exodus
Deuteronomium
Leviticus
Numeri
Starý zákon
bible-české překlady
Ukázky z knihy
Ukázka 1
 
Dobrozdání
Pět knih Mojžíšových v novém katolickém překladu s úvody k jednotlivým knihám a zasvěcenými poznámkami – tak vypadá knižní podoba Pentateuchu, jak ji veřejnosti představilo Karmelitánské nakladatelství.
Prvotním podnětem k novému překladu Pentateuchu byla podle Josefa Hřebíka mezera, která volala po vyplnění. „Z řad kléru i věřících se po novém překladu dlouhodobě volá,“ dodal překladatel. Jeho kolega Ladislav Tichý na tiskové konferenci uvedl, že dosavadní katolické překlady jsou už dnes zastaralé a jsou navíc pořízené pouze z latinské Vulgáty. Šestice překladatelů nyní pracovala s originálními texty a částí překladu, který dříve pořídil Václav Bogner. Kardinál Miloslav Vlk, který se představení knihy osobně zúčastnil, ocenil i kvalitu tisku a celkové provedení Pentateuchu. „Věci Boží musí být zároveň i krásné,“ řekl. Závěrem otec kardinál popřál, aby Pentateuch přinesl radost všem, kteří ho vezmou do ruky.[**]

Recenze
VYŠEL BOGNERŮV PENTATEUCH

Novým, pro českou teologickou scénu vítaným a také již v médiích a ekumeně glosovaným počinem je doplněný a revidovaný Bognerův překlad Starého zákona. Tým autorů, kteří překlad pořídili, připravil pro čtenáře přehledný a typograficky dobře zpracovaný text Pěti knih Mojžíšových.
Překlad vychází z hebrejského textu, tak jak jej nabízí edice Biblia Hebraica Stuttgartensia, která se opírá o nejstarší celý dochovaný text Starého zákona (Leningradský kodex B19 z roku 1009), avšak ne výlučně. Na místech, kde se překladatelům jevila jiná varianta čtení jako opodstatněná, tedy především původnější, volí čtení nabízené jinými starověkými textovými zdroji. Jeden příklad za všechny: V příběhu Kaina a Ábela v Gn 4 je část 8. verše, kde je v překládaném hebrejském textu "prázdno" ("Kain řekl Ábelovi..."), doplněna z textů Samaritánského Pentateuchu a Septuaginty: "Pojďme na pole!". Tajemné mlčení původnějšího textu je zde vyloženo a důkladně komentováno v poznámce k danému verši.
Ve srovnání s překladem Kralické bible je revidovaný Bognerův překlad o poznání volnější, což je dáno nejen samotnou strategií překladu, ale také cílovým zadáním, jímž je liturgické užití. Při srovnání s Českým ekumenickým překladem je dobré si povšimnout, že nový "Bogner" neužívá kurzívy pro označení volněji překládaného textu. Totéž platí pro horní indexy, ani ty nejsou v textu užívány. Předkládaný text tak působí kompaktněji a řešení případných kritických otázek je přeneseno o úroveň níže, tj. do poznámek. Jazyk nového překladu je svěží a čtivý, takže neklade (na rozdíl od některých starších překladů) sám o sobě případnému novému zájemci o zvěst Písma odpor.
Za velký přínos překladu lze považovat nový rozsáhlý poznámkový aparát, který tvoří více než polovinu objemu celé knihy. Ten nabízí nejen vhled do světa textové kritiky a etymologické mnohovrstevnatosti biblické hebrejštiny, nýbrž i řadu teologických komentářů a vysvětlení vhodných pro přípravu biblických hodin, meditací nebo homilií. Tak se kupříkladu může čtenář při pohledu do poznámek k první verzi Dekalogu (Ex 20) dozvědět, jakým způsobem člení různé křesťanské tradice jednotlivá přikázání (str. 218-219).
Bez zmínky nemůže nakonec zůstat ani pozoruhodný úvod k celému Pentateuchu i uvedení k jeho jednotlivým knihám. Zde se překladatelé odvážně vydávají na horkou a velmi vratkou půdu biblické vědy a stručně představují různé více či méně ověřitelné hypotézy vzniku biblických látek, jejich datování i tolik diskutovaného autorství. Že jde o neustálý zápas, naznačuje i odkaz na Ratzingerovo konstatování o pohybu od dřívějšího nezbytného tvrzení o Mojžíšově autorství Pentateuchu k hledání nového výměru vztahu mezi vírou a dějinami (str. 27). Sami překladatelé navrhují sledovat biblický text především jako teologické svědectví, které na sebe pochopitelně váže řadu historických souvislostí, jež je třeba brát také vážně.
Nového "Bognera" lze doporučit s přáním, aby překlad zbývajících knih Starého zákona následoval co nejdříve. (-- autor článku vyučuje na katedře Starého zákona na Evangelické teologické fakultě University Karlovy --).
[Čapek Filip, Katolický týdeník 28/ 2006]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Pentateuch Genesis Exodus Deuteronomium Leviticus Numeri Starý zákon bible-české překlady
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu