Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Paměť a identita

Rozhovory na přelomu dvou tisíciletí
Jan Pavel II.
Info a běžná cena: vázaná, 165 stran, 199 Kč
Edice: Memoáry
Vydáno: 2005
Objednací číslo: 101086
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Autobiografie slavných lidí jsou oblíbenou četbou. Vede nás k tomu zájmu trocha lidské zvědavosti. Vždyť všichni slavní světa jsou konec konců lidé jako my a rádi bychom je uviděli z tohoto hlediska. Ale má to i hlubší podklad. Když např. W. Churchil napsal své vzpomínky na světovou válku, posloužilo to i k lepšímu pochopení historie. Velké události byly známé, ale teď se zjevilo i pozadí důležitých rozhodnutí. Dozvídáme se nejenom co se stalo, ale také proč se to přihodilo a jakou skutečnou zásluhu či vinu mají ti, kdo tu hráli velkou úlohu. Ten poslední úsudek může být i silně negativní. Ukáže se, že jdou dějiny světa svou cestou a že jednotliví lidé tu jsou jenom jakoby loutky na scéně, která je řízena vyšší zákonitostí. V tomto duchu napsal L.N. Tolstoj svůj pověstný román Vojna a mír. Vědomě si přál dokázat, že i velký Napoleon, když se na něj díváme jako na osobu, znamenal pramálo. Kdyby tu nebyl on, byl by tu jiný, běh světa by šel stejně. Nesmírně větší důležitost tu má masa prostého neznámého lidu, který uprostřed vojny vytváří mír.
Dají se tato hlediska aplikovat i na dějiny církve a papežů? Věříme, že na ně nemáme hledět jenom profánním okem. Jsou to dějiny posvátné, vede je Boží prozřetelnost neomylně k cíli, nehledě na vnější i vnitřní překážky. Ve stejnou dobu, kdy papež vydal vzpomínky na svou činnost v Římě, uveřejnil prefetkt Kongregace pro východní církev kardinál Daoud rozjímavý životopis prvního papeže sv. Petra, ve kterém ukazuje, jak lidská slabost a neschopnost nemůže být na překážku velkému plánu Božímu spasit svět. Byl by to tedy postoj více méně obdobný jako je u Tolstého? Právě naopak. Dějiny církve vede prozřetelnost. Ta však není nějaký osudový zákon světa, jak to naznačuje ruský spisovatel. Je stálá osobní činnost Krista, který si volí lidi ne proto, aby neznamenali nic, ale aby se naopak při své vrozené lidské neznamenitosti stali aktivními spolupracovníky Boží milosti podle svých osobních vloh a svého osobního povolání./V tomto duchu tedy musíme číst i vzpomínky papežovy. Píše je jako člověk, docela lidsky. Ale on sám neskrývá údiv nad tím, jak jej samého i jeho přátele a spolupracovníky dovedla Boží prozřetelnost vždy použít k tomu, aby lidé v církvi jakoby přerostli, převýšili sami sebe. Vztahy lidské tu mají účast na vztazích božsko-lidských. Už dnes, jak to bývá zvykem, píší studenti teologie doktorské teze o nauce Jana Pavla II. a historikové budou oceňovat jeho činnost v rámci církevní struktury doby. On píše přitom vzpomínky na své osobní vztahy. Můžeme říci, že je to v souvislosti s II. vatikánským koncilem a jeho povzbuzením ke kolegialitě. Ta neznamená, jak Otcové koncilu předem potvrdili, právní přeorganizování církevních struktur, ale jejich oživení osobními vztahy. O to se papež vždy snažil a snaží svými cestami a svými styky s nesčetnými poutníky a návštěvníky v Římě. Proto si rádi a se zájmem přečteme, jak on sám si na to vzpomíná.
Tomáš kard. Špidlík S. J.
Klíčová slova
Jan Pavel II.
Ukázky z knihy
Ukázka 1
 
Dobrozdání
Poslední kniha velkého papeže, v níž jsme formou rozhovoru obeznamováni se základními myšlenkami jeho pontifikátu, které se týkají dnešního světa, sjednocující se Evropy, autentického vlastenectví a pochopitelně etických problémů dneška.
[Pospíšil Ctirad V., vysokoškolský profesor]

Recenze
Papežovy memoáry nejsou významné jenom tím, že vycházejí v těsné blízkosti jeho smrti, ale že v nich ukazuje hodnotu, jakou má pro Boha člověk, konkrétní a jedinečný, i když ohraničený a slabý, a jak mohou vztahy přátelství a kolegiality ve službě Bohu a církvi být důležité. Cenným přídavkem je i úvod kardinála Tomáše Špidlíka. [ Fatka Jan, ředitel KNA]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Jan Pavel II.  
- tituly z této edice: Memoáry
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Jan Pavel II.
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu