Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

O počátcích církve

Promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnících
Benedikt XVI.
Info a běžná cena: vázaná, 173 stran, 199 Kč
Téma: historie, spiritualita, teologie
Vydáno: 2008
Objednací číslo: 101329
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Tyto své pravidelné středeční katecheze nazval Benedikt XVI. putováním za svědky rodícího se křesťanství. Promluvy jsou rozděleny do tří oddílů. Nejprve se papež zabývá založením a povahou církve, vyvolením apoštolů a tím, co znamená apoštolská tradice. Následují portréty Kristových apoštolů a nakonec úvahy věnované apoštolu Pavlovi a dalším důležitým protagonistům vznikající církve. Autorovi leží na srdci především těsný vztah Krista a církve. Dnes často panuje názor, že křesťanství je ryze individuální věc, že můžeme přijmout některé Ježíšovy myšlenky a současně odmítnout jeho církev. Benedikt XVI. se snaží pochopit příčiny takového smýšlení a vysvětluje, že Ježíš Kristus je navzdory omezením a různým stinným stránkám naší přirozenosti v církvi přítomen. Hlavní část knihy se zabývá jednotlivými apoštoly a tím, co nám o nich a o jejich díle říká Bible i jiné prameny, co bylo klíčové pro jejich setkání s Kristem. Klade si také otázku, jak můžeme na počátku 21. století následovat Kristovy apoštoly my.
Text je dělen do těchto kapitol:

Základy
1. Ježíš, vyvolení Dvanácti a založení církve
2. Apoštolové vyvolení za svědky Krista
3. Dar společenství
4. Služba společenství
5. Společenství v čase: Tradice
6. Apoštolská tradice
7. Apoštolská posloupnost

Dvanáct
8. Petr, rybář
9. Petr, apoštol
10. Petr: Skála, na které Kristus založil církev
11. Ondřej, první povolaný
12. Jakub Větší
13. Jakub Menší
14. Jan, syn Zebedeův
15 Jan, Teolog
16. Jan, prorok z Patmu
17. Matouš
18. Filip
19. Tomáš
20. Bartoloměj
21. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš
22. Jidáš Iškariotský a Matěj

Další apoštolové a spolupracovníci
23. Pavel z Tarsu
24. Pavel a ústřední význam Ježíše Krista
25. Pavel a Duch svatý v našich srdcích
26. Pavel a život církve
27. Timotej a Titus
28. Štěpán, první mučedník
29. Barnabáš, Silas a Apollos
30. Akvila a Priscilla
31. Ženy ve službě evangeliu
Klíčová slova
Benedikt XVI.
rané křesťanství
  O autorovi

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Ratzinger Joseph 
- Tituly k tomuto tématu: historie, spiritualita, teologie
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Benedikt XVI. rané křesťanství
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu