Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Myslet jeho myšlenkami

Výbor z díla (1916-1921)
Romano Guardini
Info a běžná cena: brožovaná, 111 stran, 119 Kč
Edice: Prameny duchovního života
Vydáno: 2004
Objednací číslo: 10752
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Čím déle kdo žije, tím zřetelněji vidí, že jednoduché věci jsou opravdu veliké. Proto je však také přetěžké je zvládnout. Největší úkol duchovní literatury jistě byl mluvit o Bohu tak, aby to lidské srdce bez dalšího pochopilo. Avšak kdo to dokáže?
Romano Guardini je českým čtenářům dobře znám především knihou O modlitbě a několika dalšími tituly zaměřenými na různé aspekty spirituality.
Tentokrát se můžeme seznámit obšírněji s obsáhlým a všestranným odkazem tohoto nejpřednějšího teologa naší doby.
 
Ukázky z knihy
Ukázka 1
 
  Recenze
MYSLET JEHO MYŠLENKAMI
Texty ze souboru, který vám dnes chceme představit, vznikly v letech 1916 až 1921, tedy poměrně dlouho před II. vatikánským koncilem. A vůbec to na nich není poznat. Není však divu, neboť jejich autorem je německý teolog italského původu Romano Guardini, který patřil k plejádě velkých předchůdců a připravovatelů této klíčové události v církvi 20. století. Svým dílem se značně přičinil o obnovu liturgie, ale ta zdaleka nebyla jeho jediným polem působnosti. Právě naopak: je až s podivem, jak neuvěřitelně velký okruh otázek z teologie, filosofie, pedagogiky, vědy o umění a tak dále ve svém životě obsáhl a jak vyzrálým způsobem na ně odpovídal.
Srdce věřících si však získal především oslovujícími publikacemi o modlitbě a o posvátných znameních - a také svými hutnými dílky meditativní povahy. Guardini měl totiž mimořádný dar vyjadřovat se i o nejsložitějších problémech srozumitelně a přitažlivě. Nadto se vyznačoval velkým pedagogickým taktem a kultivovaným jazykem.
Romano Guardini po celý život působil na akademické půdě. Jak jsme však již naznačili, nebyl suchým akademikem, ponořeným do své vědy. Jeho osobní vývoj ovlivnil intenzivní styk s hnutím katolické mládeže. Zde mohl plně rozvinout svůj dar vést lidi a zároveň poznat duchovní situaci mladých německých studentů v těžkých letech první světové války a v časech těsně po ní. A řada jeho knížek vzešla právě z nesčetných a neformálních setkání s touto mladou generací.
Kratší pojednání zařazená do výboru Myslet jeho myšlenkami patří ke Guardiniho raným pracím. Vzácně dokazují platnost úsloví, že celý strom je obsažen ve svém semeni. Ač vyšla z pera tehdy relativně mladého kněze, mají již všechny vlastnosti zralého autora. Vyznačují se přesnými pojmy a ukázněnou myšlenkovou prací. Guardini je dalek jakékoli - dnes žel poněkud rozšířené - emocionální manipulace se čtenářem. Současně však na něho stále myslí. Psaní mu není pouhým vnitřním pořádáním světa, ale službou bratřím a sestrám ve víře. V knížce Myslet jeho myšlenkami tato autorova starost tiše prosvítá téměř z každého řádku. A také z výběru témat - i když zde asi patří dík i pořadatelům sborníku. Ten zdánlivě zahrnuje přeširoké spektrum látky. Na jedné straně je tu náboženská poslušnost, úcta k Bohu, modlitba, povolání, na straně druhé pak texty o Nejsvětější Trojici a o významu trojičního dogmatu. Jaká je zde spojitost? Lze vůbec klást vedle sebe problémy šedi dnů a úžasné výpovědi o nejvznešenějších tajemstvích samotného Boha? Odpověď je prostá: Nejen lze, ale musí to tak být, neboť zdánlivě velice abstraktní a nesmírně vzdálené pojmy vysoké teologie jsou ve skutečnosti velice konkrétním základem zdravé a krásné křesťanské praxe. Sám Guardini říká:
Mluví-li se mnoho o osobnosti, sebevýchově a tak dále, odporuje to katolickému duchu. Tím se člověk ustavičně vrací zpět k sobě samému: tíhne ke svému Já, a ztrácí tak osvobozující pohled na Boha. Nejlepší výchovou je zapomenout na sebe a hledět na Boha, pak člověk zraje a roste v božské atmosféře.
Když si to uvědomíme (a hlavně když v tomto duchu žijeme) směle a zároveň samozřejmě se nám poslušnost propojí s tím, co by zákonické náboženství strachu nikdy nečekalo - a sice se svobodou. A to natolik, že nám Guardiniho prostá věta Svoboda je plodem poslušnosti rozechvěje srdce. A spolu s autorem spatříme, že
sloužit Bohu je něco čestného, urozeného. Spočívá v tom dokonalá svoboda; spočívá v tom královské smýšlení. "Bože, tobě sloužit znamená kralovat." [ Stejskal Jiří, Radio Proglas]

Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: Guardini Romano 
- tituly z této edice: Prameny duchovního života
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu