Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Mariánské modlitby

Vojtěch Kodet (ed.)
Info a běžná cena: brožovaná, 360 stran, 129 Kč
Edice: Modlitby
Vydáno: 2006
Objednací číslo: 101162
Druh zboží: kniha Momentálně není skladem

Zašlete mi zprávu, pokud titul seženete:
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:


Anotace knihy
Otec Vojtěch Kodet shromáždil na jedno místo nejdůležitější mariánské modlitby dvaceti křesťanských století. Kniha je tedy reprezentativním průvodcem tradicí mariánské úcty na křesťanském Východě i Západě: od Magnificat z Lukášova evangelia až po Růženec světla papeže Jana Pavla II. Kromě Kodetova úvodu knížka obsahuje: 1. Nejznámější mariánské modlitby, antifony a hymny (česky a latinsky), 2. Mariánské modlitby k různým příležitostem, 3. Růžence, litanie a pobožnosti, 4. Mariánské modlitby světců a přátel Božích, 5. Liturgické modlitby a hymny křesťanského Východu. Součástí publikace jsou 4 zobrazení Panny Marie z Česka, Itálie a Řecka. Knížka kapesního formátu se stane cennou duchovní inspirací jak pro mariánské ctitele, tak pro ty, kdo k Matce Boží teprve hledají svou vlastní cestu.
Klíčová slova
Maria
mariánské svátky
modlitba
Dobrozdání
Otec Vojtěch Kodet shromáždil na jedno místo nejdůležitější mariánské modlitby dvaceti křesťanských století:od Magnificat z Lukášova evangelia až po Růženec světla papeže Jana Pavla II. Kniha je tedy reprezentativním průvodcem tradicí mariánské úcty na křesťanském Východě i Západě. Nevelká, ale duchovně bohatá knížka je samozřejmě myšlena i jako tichá výzva a inspirace pro náš život Blahoslavená Panna je totiž nejen příkladem pro náš život, ale také naší utěšitelkou a mocnou přímluvkyní u svého syna, našeho Pána Ježíše Krista.Kniha kromě úvodu Vojtěcha Kodeta obsahuje:nejznámější mariánské modlitby, liturgické modlitby a hymny křesťanského Východu, modlitby světc? a přátel Božích, růžence, litanie a pobožnosti.[**]

Recenze
Pro mne znamenala návrat
Karmelitánské nakladatelství vydalo Mariánské modlitby, které uspořádal a pěkným úvodem opatřil P. Vojtěch Kodet,O.Carm. Je znát, že ten, kdo tyto modlitby vybíral a sestavoval se s naší Matkou poměrně dobře zná a pravidelný rozhovor s ní je z vybraných textů zřejmý.
Jde o knihu malou velikostí, nikoliv však obsahem. Odhaluje poklady víry i zbožnosti předešlých generací a dává na výběr všem, a to nejen těm, kdo se k Panně Marii rádi modlí, ale i těm, kdo s tím mají problém. Pro mne znamenala návrat. V uplynulých letech, snad z obav, abych nepohoršovala odloučené bratry, jsem zasunula úctu k P.Marii do spodního šuplíku svého srdce a moc jsem ho neotvírala. Některé modlitby k P.Marii, které se z mého pohledu zdály manipulativní a Matku Boží stavěly na místo Boha, mi opravu nedělaly dobře. Čekala jsem je i v této knížce, jak mile jsem byla potěšena, nenašla jsem je.
Mě osobně velmi zasáhla nejstarší dochovaná mariánská modlitba ze 3. stol. po Kr., dnes známá jako „ Pod ochranu tvou.“ Dostala jsem jí jednou za pokaní. Bez problémů jsem jí zpaměti „předrmolila“. Pak jsem si řekla, že takhle teda ne. U postele jsem měla výše zmíněnou knížku modliteb a začala jsem se jí pravidelně několikrát za den pomalu modlit. Na delší dobu to byla jediná pokoj přinášející modlitba, pokud vynechám mé „nelaskavé štěkání na Nejvyššího“. Zejména se mi líbí překlad „Pod záštitu tvého milosrdenství se utíkáme, Matko Boží. Neodmítej naše prosby, s nimiž se na tebe obracíme v tísni, ale zachraň nás od nebezpečí, jediná čistá a požehnaná.“ Nic jsem jí nemusela vyprávět, ona ví…
Kniha je rozdělena do několika ucelených částí. Nalezneme zde Nejznámější mariánské modlitby, antifony a hymny, a to jak česky, tak i latinsky. Paráda. Dále Mariánská modlitby k různým příležitostem. Zde jsem našla moc hezkou modlitbu za kněze. Myslím, že by vůbec nebylo od věci občas se jí modlit místo modlitby Ježíši, jenž jako dobrý pastýř dlíš mezi námi.
Další část knihy je věnována Růženci, litaniím a pobožnostem, opět výběr všeho dobrého, známého i naprosto neznámého. Následují Mariánské modlitby světců a přátel Božích. Všech staletí. Někteří přátelé jsou velmi věkovití, přesto to na biblickém obsahu, malebnosti i aktuálnosti modliteb neubírá. Žádné prázdné zbožné tlachání. Závěr této části tvoří krátká, svižná modlitba nynějšího papeže Benedikta XVI.
Poslední část je věnována Liturgické modlitbě a hymnům křesťanského Východu: Tak hezky pohromadě, kde to najdete! Modlitby východní církve jsou opravdu nádherné, až mne přepadá lítost z našeho rozdělení. Západní křesťan si uvědomí, o kolik je ochuzen rozdělením církve, jak jedno bez druhého není celé. Mohu se je modlit, a zároveň toužit po ztracené jednotu.
Jsem za vydání této knížky osobně velmi vděčná a doporučuji pozornosti bratří a sester ve víře. Nebudete litovat.
MUDr. Tereza Dvořáková [**]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Kodet Vojtěch 
- tituly z této edice: Modlitby
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Maria mariánské svátky modlitba
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu