Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Kompendium sociální nauky církve

Papežská rada pro spravedlnost a mír
Info a běžná cena: vázaná, 534 stran, 499 Kč
Téma: teologie
Edice: Dokumenty
Vydáno: 2007
Objednací číslo: 101125
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Kompendium sociální nauky církve je celistvým a přehledným zpracováním katolického sociálního učení.
Tento dokument se postupně věnuje nejdůležitějším společenským oblastem, jako jsou rodina, lidská práce, ekonomický a politický život společnosti, mezinárodní vztahy, ochrana životního prostředí, podpora míru a úloha církve ve společnosti. Církev tu nabízí svou pomoc při řešení nejpalčivějších problémů současnosti: Kdo je člověk – shodneme se na tom? Je právo na soukromé vlastnictví neomezené? Jaká je úloha svobodného trhu? Proč chudobu vnímáme jako něco, co se nás netýká? Kde je hranice mezi ovládáním přírody a jejím drancováním? Do hloubky se Kompendium zabývá otázkou demokracie a lidských práv. Žádoucí je co nejširší spoluúčast občanů na veřejném životě a pluralita v oblasti sdělovacích prostředků. Předpokladem míru na všech úrovních je respekt k uzavřeným dohodám a síla práva, nikoli právo silnějšího. Velmi konkrétně se dokument vyslovuje i k otázkám terorismu, práva na přiměřenou obranu nebo účinnosti ekonomických sankcí.
Adresáty Kompendia jsou ti, kdo působí ve veřejném životě a pastoraci a všichni, kdo nesou za druhé odpovědnost a spoluvytvářejí veřejné mínění – politici, ekonomové, právníci, zaměstnavatelé, pracovníci médií, představitelé neziskového sektoru a další zástupci občanské společnosti.
Klíčová slova
sociální nauka
etika
laici
práce
rodina
pastorace
sekularizace
svoboda
člověk
právo
  Recenze
Vydání této knihy představuje v českém prostředí mimořádný vydavatelský počin. Jde o rozsáhlé kompendium textů týkajících se sociální nauky katolické církve. V úvodní části se čtenář seznámí s motivy integrálního humanismu, jehož významnou část tvoří právě odpovědnost církve za sociální oblast života společnosti. Text publikace je dále rozdělen do tří rozsáhlých částí, vždy o několika kapitolách s četným podkapitolami. Kniha končí závěrečnou úvahou nazvanou Úsilí o civilizaci lásky. Od str. 373 je připojen Rejstřík citovaných míst, od str. 405 až do konce knihy (s.534) Analytický předmětový rejstřík. Jde o dílo, které nám dává nahlédnout do úsilí katolické církve aktivně promýšlet problematiku sociálních, politických, právních, etických vztahů. Záběr kompendia je úctyhodný.
Čtenář v něm najde na počátku každé kapitoly informace o ideových východiscích dokumentů, po nichž následují rozbory celospolečenské problematiky, která se soustřeďuje na témata, vzbuzujících pozornost i v postmoderní české společnosti. Lze se tak poučit o bohoslovecké perspektivě, v jejímž světle římské katolictví formuluje své postoje k lidské osobě, lidským právům, k společnému dobru, k zásadám subsidiarity, participace, solidarity. Podněty k promýšlení soudobé krize manželství a rodiny najde čtenář v rozsáhlých pasážích Druhé části dokumentu; stejně tak k problémům v oblasti lidské práce, její důstojnosti, k právům pracujících, solidaritě mezi nimi. Dokument se zaměřuje dále i na vztahy morálky a ekonomiky, na povahu ekonomických institucí a jejich fungování. Stranou nezůstane ani politická oblast. Zde se Dokument dotýká základů, na nichž má být budována obec, politické autority, demokratického systému, státu a náboženské komunity. V popředí stojí důraz na službu občanské společnosti, ke které jsou zavázáni i křesťané. Stranou nezůstávají ani úvahy o mezinárodním společenství a rozvoji mezinárodní spolupráce; středem pozornosti jsou dále otázky životního prostředí, mírových vztahů a příspěvku církve pro mírové vztahy. V třetí části kompendia se čtenář seznámí s pastoračním působením v sociální oblasti, a úlohou laiků a jejich duchovního vybavení pro účinnou službu v celé šíři společenské odpovědnosti.
Kompendium sociální nauky církve je více než příručka. Je průvodcem každému, kdo se chce poučit o rozsáhlé problematice mezilidských vztahů, o politické a sociální odpovědnosti osobní i instituční v dnešním světě. Uspoří nám cestu k řadě cenných informací pro naši práci odbornou i pro každodenní občanskou odpovědnost.
prof Jakub S. Trojan [**]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly z této edice: Dokumenty
- Tituly k tomuto tématu: teologie
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: sociální nauka etika laici práce rodina pastorace sekularizace svoboda člověk právo
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu