Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Kdo je můj bližní ?

Józef Augustyn
Info a běžná cena: brožovaná, 135 stran, 119 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Duchovní život
Vydáno: 1997
Objednací číslo: 10425
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Kniha vznikla na základě otázek, se kterými se autor v rámci své pastorační činnosti setkal. Ukřivdění*odpuštění*usmíření* vztahy s rodiči* manželské vztahy* výchova dětí a další.
Klíčová slova
pastorace
  O autorovi

  Recenze
KDO JE MŮJ BLIŽNÍ?

"Jsme bližní jeden druhého. Nejen proto, že nás poutají rodinné, náboženské a národnostní svazky, ale především proto, že angažuje svou osobní svobodu k tomu, abychom s její pomocí budovali mezi sebou vztahy přátelství a lásky a pomáhali si navzájem. Být druhému bližním se musíme teprve naučit. Ježíš nám to důrazně připomíná v podobenství o milosrdném Samaritánovi. Kněz i levita byli sice souvěrci přepadeného a oloupeného Žida, ale v jeho neštěstí se mu lhostejně vyhnuli. Nebyli jeho bližní. Stal se jím Samaritán, cizinec, který mu prokázal milosrdenství." (Str. 5)
Tato slova z úvodu knihy výstižně předznamenávají obsah knihy. Jejím autorem je polský psycholog a jezuita Józef Augustyn, který vede čtenáře k sebezamyšlení nad vztahem ke druhým lidem. Tuto úvahu klade do roviny se známým biblickým podobenstvím o milosrdném Samaritánu, člověku "se zkušenostmi v ošetřování a hojení lidských poranění, v navazování pout přátelství a lásky. Byl natolik 'silný a bohatý', že mohl vzít na sebe veškerou tíhu pomoci člověku těžce postiženému osudem" (str. 5). Augustin výstižně uvádí, že není snadné stát se Samaritáne, pro řadu lidí je charakteristická spíše postava kněze a levity, kteří v důsledku předchozích životních zkušeností a křivd utíkali před pomocí druhému člověku.
Z podtitulu knihy vychází otázka: Co musíme dělat, abychom se naučili pomáhat druhým lidem? Odpovědi lze nalézt v sedmi kapitolách. V první se zabývá Augustyn možnými bariérami osobnostního růstu pomáhajícího: lpění na pověsti, touze po zalíbení se druhým lidem, častým pocitům závisti, přecitlivělosti, komplexům méněcennosti, atd. Jeho názory na to, jak reagovat na odlišnosti bližních, představuje následující kapitola. Mimo jiné se v ní odpovídá na dotazy: jak se vypořádat s egoismem a arogancí, s manipulativními představami druhých lidí, s akceptací druhých lidí takových, jací jsou. Vnitřním, psychickým zraněním je věnována třetí kapitola Ukřivdění, odpuštění a usmíření, která se zabývá mimo jiné pocity plynoucími z ukřivdění blízkým člověkem, otázkami nezraňující upřímností a důvěry vůči druhým lidem. Čtvrtá kapitola pojednává o vztazích s rodiči. Obsahuje také citlivá témata, například vyrovnání se se zavržením ze strany matky a s alkoholismem jednoho z rodičů. Následující kapitolu zasvětil autor manželským vztahům. Zabývá se v ní otázkami, zda přijmout partnera takového, jaký je, nebo se jej snažit přetvořit k obrazu svému a jak reagovat na alkoholismus partnera.
Předposlední kapitola se zabývá některými dilematy souvisejícími s láskyplnou výchovou dítěte - reakcemi na lhaní a zlomyslnost dítěte, otázkami fyzických trestů apod. Poslední kapitola nazvaná Všichni potřebujeme pomoc pojednává o tom, zda lze bližnímu opravdu pomoci, o bezradnosti člověka v současném světě a o individuální psychologické a duchovní pomoci člověku.
Na první pohled se může jevit, že tato kniha je určena spíše neprofesionálům než lidem z pomáhajících profesí. O tom, že tomu tak nemusí být, svědčí už samo podobenství o milosrdném Samaritánovi - vždyť to byl kněz a levita - tedy představitelé profesionálů, lidí, kteří mají pomoc bližním "v popisu práce". Nepomohli člověku v tíživé situaci, a byli tak v tomto smyslu naprosto "zahanbeni" laikem. Domnívám se, že tuto knihu lze příslušníkům pomáhajících profesí doporučit jako cenný zdroj osobnostního růstu, protože jen člověk, který přijal sám sebe, může pomáhat druhým. [Šišiáková Monika, časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Augustyn Józef 
- tituly z této edice: Duchovní život
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: pastorace
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu