Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Ježíš Kristus - Pravda dějin

Trojiční a christocentrická teologie dějin
Ctirad Václav Pospíšil
Info a běžná cena: brožovaná, 134 stran, 199 Kč
Téma: teologie
Vydáno: 2009
Objednací číslo: 101480
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Křesťanský život se odehrává v dějinách. Biblické myšlení je orientováno výrazně historicky, zatímco řecká filosofie klade mnohem větší důraz na to, co je neproměnné.
Zrod současné katolické teologie dějin byl provázen spory o to, zda dějiny je třeba hodnotit pozitivně, nebo negativně, což je také tématem vstupní kapitoly. Ve druhé kapitole se dozvídáme o tom, co k danému tématu nabízí česká katolická teologie posledních desetiletí. Třetí kapitola je věnována problematice poměru mezi teologií dějin a filosofií dějin. V celkově čtvrté kapitole se pojednává o podmínkách pozitivního hodnocení dějin a času, s čímž úzce souvisí poměr mezi časem a trojičně pojímanou věčností. V předposlední kapitole se autor potýká především s otázkou, co dává času formu příběhovosti – dějinnosti. Vedle malých dějin, tedy příběhů jednotlivých osob, existují také tak zvané velké dějiny, tedy příběhy kolektivních osob jako je národ či Boží lid. Vychází tak najevo, že konstitutivním problémem teologie dějin je tajemství poměru mezi identitou a proměnlivostí dění. A právě na tuto komplexní otázku autor hledá odpověď v šesté kapitole, která je věnována christocentrickému nazírání na tajemství dějin, které jsou přítomny v Kristu a v jeho osobním příběhu.
Vedle originálního filosofického a teologického rozměru má kniha také nesporný spirituální ponor, a proto by po ní měli sáhnout i ti, kdo usilují o hlubší duchovní život. Autor jim ve svém díle připravil nejedno překvapení.
Klíčová slova
Ježíš Kristus
teologie-kristologie
Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Pospíšil Ctirad Václav 
- Tituly k tomuto tématu: teologie
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: Ježíš Kristus teologie-kristologie
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu