Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Chudá žena

Léon Bloy
Info a běžná cena: vázaná, 304 stran, 279 Kč
Téma: beletrie
Edice: Beletrie
Vydáno: 2005
Objednací číslo: 10767
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Román vyšel poprvé česky již v roce 1908, ve vlastním překladu jej vydal Josef Florian. Svému mistru a duchovnímu vůdci Léonu Bloyovi tak splatil osm let starý dluh: tehdy ho právě četba Chudé ženy přiměla k radikální změně životních postojů, která vedla ke vzniku dnes již legendárního nakladatelského podniku Dobré dílo.
Moderní překlad Chudé ženy pořídil pak v roce 1970 spisovatel a překladatel Josef Heyduk.Právě jeho text použilo Karmelitánské nakladatelství pro toto vydání. Jak bylo poznamenáno již při prvním vydání Heydukova překladu, Chudá žena není snadná kniha: "Kdo hledá v literatuře jen povrchní zábavu, kdo plytkou četbou jen zabíjí čas (což je podle Léona Bloye jedna z nejhorších vražd), ať tento román raději nebere do ruky. Tato skvělá legenda o hrdinech moderního času má krásu pravého vnitřního zážitku."
 
Ukázky z knihy
Ukázka 1
Ukázka 2
Ukázka 3
 
Dobrozdání
Bloyův román možná v lecčem zastaral, ale několik strhujících pasáží má nepřekonatelnou sílu. - V anketě Katolického týdeníku označil tento titul za knihu roku 2005 [Zizler Jiří, literární kritik]

Recenze
JSME DOBŘE PŘIPRAVENI
PŘIJÍMAT BOHA A JEHO DARY?
Nad knihou Léona Bloye "Chudá žena".

Román Chudá žena je podle mého názoru v první řadě knihou o křesťanském obrácení. Příběh prosté ženy Klotyldy je zpočátku smutné všední vyprávění o lidech v bídě kdesi na pařížském předměstí. Dokonale šedá beznaděj však není bez konce, do děje náhle zasáhne světlo Božího milosrdenství, naděje, jakési "prozření", rozpoznání skutečných duchovních i mravních hodnot. A život hlavní postavy románu se rázem docela mění.

"Pane Gacougnole," začala vážně, "mám opravdu za to že jste mi vstoupil do cesty z vůle Boží. Věřím v to hluboce. Jsem také přesvědčena, že nikdo nikdy neví, co vlastně dělá, ani proč to dělá. Můj život je smutná pláň, kde stále prší…" Takové prosté obrazy, s nimiž se tak často setkáváme v knihách mystických spisovatelů, se z ní řinuly samy, aniž chtěla, aniž o tom věděla. Leckdy však používala podivných slov: "Hledala jsem lásku, jako hledají žebráci zmije." - "Když jsem udeřila pana Chapuise, měla jsem pocit, že mi roste v srdci dub". A to bylo všecko. Průzračná řeka tekla dál háji nebo mýtinami jejího vyprávění...

Tváří v tvář Bohu a jeho lásce si příliš jasně uvědomujeme vlastní nedostatečnost, nehodnost, nepřipravenost přijmout veliké Boží dary. Jak ostatně sama Klotylda naloží s milostmi, kterých se jí dostalo v hojné míře? A byli bychom sami schopni otevřít se Bohu, kdyby stejně naléhavě zaklepal i na naše srdce? Většinou jsme bohužel lidé setrvační ve svých zvycích, tužbách, slabostech, v zajetí sebe sama.
I Klotylda je v prvních dnech svého nového života bezradná, šťastná sice, ale vlastně neví, a trochu se obává, co bude dál. "Byla blažená, lhostejná k údivu, který budila v penzionu, nemohla uvěřit, že by nynější stav mohl být něčím jiným, než osvěžující zastávkou, pomíjivým rozmarem osudu, který ji přestal na chvilku soužit, aby si pohodlně mohl nabrousit své hezoučké nože..."

Tedy Bůh nás obdarovává, ale jsme připraveni přijímat jeho dary? Jistě nás zná a předem ví, že nebudeme zcela schopni, připraveni, přesto se znovu a znovu nabízí, znovu a znovu se k nám trpělivě sklání a čeká: snad tentokrát jej přece jen nezklameme? Odkud získáme vše dobré, ne-li od Něj?

Román Chudá žena je však ještě něco víc než jen pouhý, podivuhodný příběh. Jsou tu zařazeny úvahy o náboženských otázkách (např. o andělech, o La Salettě, o církvi), diskuse o umění (např. o renesančním malíři Raffaelovi), filozofické úvahy (např. o utrpení zvířat), citáty z životopisů světců (celá jedna kapitola cituje ze spisu "Nebeských zjevení sv. Brigity), najdeme skryté autobiografické odkazy...
Podivuhodný, mnohovrstevnatý román. Jakoby pro čtenáře byla uchystána bohatá literární hostina o mnoha chodech, s zákusky, s ochutnávkami řady exotických jídel... S překvapením čteme mnohé sarkasmy a bonmoty - často až nepříjemně ostré, ale jak hluboce upřímné! A ještě jedna podivuhodná věc: ačkoli román byl napsán už před více než sto lety, nedá se říci, že by "zestárl", naopak jeví se mi stále oslovující a nesmírně aktuální, s mimořádnou schopností vyburcovat naši touhu po Bohu, naši vnímavost pro Boha.
Máme tedy jistě před sebou oduševnělé, inteligentní čtení... Není to ovšem četba snadná, to v žádném případě. Jsou snad určité knihy, a tato k nim jistě patří, které míří výš, než jsme zvyklí. Až při opakovaném čtení tu nalézáme a chápeme víc a víc z obdivuhodného poselství, které je současně skvělou obhajobou křesťanské víry.
Vytrváme-li poctivě až do posledních stránek, kniha nám pomůže otevřít opravdu netušené obzory a hlubiny tajemství, v nichž už po dva tisíce let má křesťanství své pevné základy.
-av-, zpravodaj farnosti Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze 10 - Strašnicích, [časopis Vzkříšení]

Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: Bloy Léon 
- tituly z této edice: Beletrie
- Tituly k tomuto tématu: beletrie
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu