Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Být otcem

Józef Augustyn
Info a běžná cena: brožovaná, 235 stran, 229 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Formace duchovního života
Vydáno: 2004
Objednací číslo: 10693
Druh zboží: kniha Momentálně není skladem

Zašlete mi zprávu, pokud titul seženete:
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:


Anotace knihy
Úvahy o současné krizi otcovství a rodiny. Už po desetiletí se hovoří o krizi, ba rozvratu otcovství. Avšak, díky Bohu, organismus zachvácený nemocí si vytváří protilátky. Platí to i o organismu společnosti. V dnešní době se totiž otcovství dá přirovnat ke službě vojáka, který bojuje hned na několika frontách zároveň. Ne nadarmo už básník Charles Péguy nazval otce velkým "dobrodruhem moderní doby". Augustyn knihu začíná popisem dnešní krize otcovství, ale na rozdíl od jiných si nezoufá.
Klíčová slova
otcovství
  O autorovi

   Autor o knize
Dobrozdání
Zachraňte vojína tátu! Tak se v parafrázi na známý Spielbergův film jmenuje článek, který nedávno vyšel v jednom francouzském katolickém časopise. Toto zvolání je výstižné hned ve dvou směrech. V dnešní době se totiž otcovství dá přirovnat ke službě vojáka, který bojuje hned na několika frontách zároveň. Ne nadarmo už básník Charles Péguy nazval otce velkým "dobrodruhem moderní doby".
Boj je to natolik tvrdý, že se tomuto vojákovi často chce dezertovat. Otcovskou roli nadto podvrací mentalita liberální společnosti, někdy nazývané společnost bez otců a matek. A to není bez následků. Zkrátka, už po desetiletí se hovoří o krizi, ba rozvratu otcovství. Avšak, díky Bohu, organismus zachvácený nemocí si vytváří protilátky. Platí to i o organismu společnosti. A tak jsme svědky mnoha snah o záchranu vojína táty a naděje na obrození otcovství opravdu svítá. Poslání otce je předmětem hluboké reflexe křesťanských autorit i autorů a vychází o něm mnoho knih. Například jedna z francouzských má vpravdě mobilizační název Vzhůru, otcové!
Dílo, o němž chceme hovořit, sice nemá tak úderný titul, ale to nic neubírá na jeho přínosu. Jmenuje se prostě Být otcem a napsal je známý polský jezuita, zkušený duchovní rádce a jeden z kmenových autorů Karmelitánského nakladatelství Józef Augustyn.
I on svou knihu začíná popisem dnešní krize otcovství, ale podobně jako jiní autoři si nezoufá. Píše: "Nová situace sice odebrala muži privilegia vzhledem k ženě a odhalila mnohé z jeho slabostí, ale na druhé straně ho zmobilizovala k hledání hlubších pramenů jeho mužské a otcovské identity."
Tu mlčky se rozumějícím, tu výslovně vyjádřeným východiskem myšlenek otce Augustyna je prostá pravda, že být otcem předpokládá být synem, tedy vděčným synem Otce v nebesích, zakoušet jeho otcovství a od něj odvozovat to svoje. V rovině lidské autor nechápe otcovství izolovaně od mateřství. Sám cituje Paula Johnsona: "O zkušenosti otcovství se dá mluvit pouze v souvislosti s mateřstvím... Tam, kde chybí zralé mateřství, bývá otcovství problematické. O mateřství lze také mluvit jen v souvislosti s otcovstvím. Obě tyto zkušenosti vytvářejí jednu skutečnost rodičovství. Stavět obě pohlaví proti sobě, a oddělovat tak mateřství od otcovství znamená svým způsobem zabít rodičovství jak matky, tak i otce."
Kniha je uspořádána velmi pedagogicky. Autor zvolil chronologický postup sledující linii zrání mladého muže k manželství a rodičovství, pak jeho poslání při vytváření domova, rodiny - tohoto nejposvátnějšího místa po kostele - a jeho roli v lidské i křesťanské výchově dítěte. Zde zejména stojí za zmínku nabádání otce Augustyna, abychom děti učili radovat se ze života. Autor se však zabývá i otázkou otcovské autority: "Být otcem znamená dát se k dispozici svým dětem. Právě tím buduje otec svou autoritu. Ta dnes není tolik závislá na společenském postavení nebo majetku, ale především na otcově osobní angažovanosti a na vztahu mezi ním a manželkou." Zrání k otcovskému poslání musí předcházet zrání osobní. Autor tedy věnuje pozornost identitě muže a s realismem sobě vlastním se ho snaží vést k nedramatizování potíží, s nimiž se setkává, a také k jedinému správnému vztahu křesťana k práci, v životě muže tak důležité. O ní říká: "Práce je už ze své podstaty spoluprací, spolupůsobením člověka s Bohem."
Pravoslavní vidí za oknem každého rodinného příbytku malé království, plnost života. A k této plnosti může kniha otce Augustyna přiblížit nejen muže, ale i jejich manželky.
Své povídání jsme začali burcujícím zvoláním: Zachraňte vojína tátu! Rádi bychom je zakončili výrokem povzbudivým, který jde daleko za meze pouhé záchrany. Zní takto: "Jeden muž s Bohem tvoří vždy většinu." [Stejskal Jiří, Radio Proglas]

Recenze
"Mnozí muži si dnes s plněním své otcovské role nevědí rady, ale hluboká touha mít a vychovávat děti v nich zůstala," píše Józef Augustyn ve své knize Být otcem, ze které vybíráme ukázku. Kniha pojednává o tom, jak zrát k otcovství, a není určena pouze mužům, protože otcovství nejde izolovat od partnerství - žena tvoří z muže otce a naopak.

Každý den trochu času
Největším dědictvím - darem, jaký může otec svým dětem dát, je věnovat jim každý den trochu času. Otcovství vyžaduje čas od chvíle, kdy dítě přišlo na svět - ten nelze ničím ani nahradit ani vyvážit. Není-li otec z té či oné příčiny v životě svého syna přítomen a nevytvoří-li se mezi nimi citový vztah, promítne se to později v odmítnutí pokusů o sblížení. Jestliže se chlapec nedokáže identifikovat s mužstvím svého otce a nevycítí jeho otcovský zájem, nic mu tuto ztrátu nenahradí. Půjde životem, aniž si vychutná kontakt se sebou samým, nebude schopen navázat kontakt s jinými, dokonce ani s vlastními dětmi.
"Během prvních let mého života odcházel (otec) do práce časně ráno, ještě než jsem se probudil, a vracel se domů až dlouho poté, co jsem usnul" - vzpomínal Paul Auster v autobiografickém eseji. "Byl jsem maminčin chlapeček. Otcova stálá písnička byla: "Nemaluj se s ním tak, strašně ho rozmazlíš." Byl jsem často nemocný a matka tím zdůvodňovala tu nadmíru starostlivosti. Strávili jsme spolu moře času v čekárnách u lékařů, kde jsme trpělivě vysedávali, ona se svou osamoceností, já se svými žaludečními křečemi, a doufali jsme, že některý z nich konečně ztlumí tu neustálou revoluci v mém břiše. Už tehdy jsem na těchto lékařích lpěl, zoufale jsem toužil po jejich doteku. Zřejmě jsem od samého začátku hledal otce a obracel se náruživě ke každému, kdo mi ho mohl připomínat."
Práce v zaměstnání vyžaduje, aby se jí muž intenzivně věnoval, a proto je pro něho jedním z největších problémů, kde vzít na dítě čas. Čas pro dítě se nedá nějak nastřádat a věnovat mu ho jednorázově. Těžko se mu vynahradí otcova celotýdenní nebo měsíční nepřítomnost jedním společným víkendem a každodenní nepřítomnost během celého roku společně strávenou dovolenou. Otcovství vyžaduje věnovat dítěti aspoň trochu času systematicky, každý den.
Otec vytváří s dítětem, pouto ani ne tak tím, že je láskyplně objímá, jako to dělá matka, ale spíše tím, že spolu prožívají nějaké "dobrodružství", vycházejí do světa a společně ho objevují. Malé dítě, které objevuje půvab světa, cítí potřebu neustále se o své neobyčejné objevy s otcem dělit. Dítě se dožaduje, aby rodič nebyl jen trpně přítomen, ale aby se aktivně podílel na poznávání světa. Děti, které žijí v pocitu bezpečí a mají radost z otcova zájmu, si pak dovedou hrát samy a zakoušet radost z tvůrčího života už od nejmladších let.
Chce-li otec vychovat z dítěte dobrého člověka, musí mu věnovat nikoli hodně peněz, ale hodně času. Mnozí otcové se snaží uklidnit své výčitky svědomí množstvím různých darů. Jeden otec při rozmluvě se mnou s trpkostí citoval slova svého syna: "Když jsem mu po návratu z cesty daroval opět hračku, řekl mi: "Tati, byl bych radši, kdyby sis se mnou hrál."
Víc než hmotné dary očekává dítě od otce jeho přítomnost, zájem a přátelství. Hlavně chlapci touží po tom, aby si jich jejich otec všímal a podpíral je při jejich dospívání v muže.
Pro muže, kteří mají potíže s projevováním svých citů, může být velmi obtížné trávit s dítětem čas, naslouchat mu. Malé děti jsou pro otce výjimečnou příležitostí. Mohou je naučit, jak důležitý je svět lidských citů. Otcové, kteří usilují o to, aby navázali s maličkým láskyplný kontakt, získávají lidštější vztah ke všem, především k sobě samým. Pro mnohé muže, kteří dovedou s dítětem navázat kontakt, se čas s ním strávený stává skutečnou radostí a odpočinkem. Otec by měl v sobě probudit malého chlapce, který dřímá v každém dospělém muži. "Nejkrásnější chvíle pro mne jsou ty, kdy můj tatínek a já děláme to, co dělal on, když byl ještě kluk," říká sedmiletý Robert. Každodenní čas strávený s dětmi v atmosféře uvolnění a svobody je jedním z nejdůležitějších kritérií zralého otcovství a zároveň jeho nejkrásnějším darem. [Šilhavá Jana, časopis Naše rodina]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Augustyn Józef 
- tituly z této edice: Formace duchovního života
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: otcovství
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu