Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Atlas církevních dějin

Zdeněk Boháč
Info a běžná cena: spirálovitá vazba, 128 map, 64 stran, 550 Kč
Vydáno: 1999
Objednací číslo: 10294
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Atlas obsahuje kromě kartografické části ilustrace, základní doplňující texty a odkazy na literaturu. Toto dílo prezentuje vzájemné vazby náboženských, národnostních, politických, hospodářských i kulturních dějin . Mimořádná pozornost je věnována vývoji organizačních struktur křesťanských církví, ale i nekřesťanských vyznání, školství, nebo sociálních zařízení, osvěty, kulturních památek, ateizace společnosti apod. Vybrané tématické okruhy: historický vývoj náboženských společenství na našem území * soužití Čechů a Němců v meziválečném období * období okupace a komunistické totality * demografické údaje k rokům 1930, 1950 a 1991 * Mapy mohly být sestaveny rozborem údajů diecézních schématismů a zejména pro nejnovější období z úředních materiálů poskytnutých jednotlivými ordinariáty. Použita byly i archivní dokumentace dosud málo přístupného archivu Úřadu pro věci církevní z doby komunistického režimu.
Klíčová slova
církevní dějiny
     Autor o knize
  Recenze
Z běžné produkce Karmelitánského nakladatelství poněkud vybočuje Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999. Kdo má rád strohou, ale výmluvnou řeč statistik a přesných faktů, ten si v mapovém atlase přijde na své. Dílo obsahuje celkem 109 map doplněných statistikami a komentáři, dostatečně ilustrujících pouť katolické církve tímto bouřlivým stoletím. Jen namátkou: najdete tu počty katolíků ve 30. letech, mapky diecézí, vysídlení německých kněží po válce, perzekuce řeholí v 50. letech,obnovu církevního života po listopadovém převratu. Ošizena nebyla ani ekumena: třetina map je věnována nekatolickým církvím. Existuje názornější svědectví o vyhlazení Židů za protektorátu než pohled na mapku posetou značkami židovských obcí, činných ve 30. letech, a její srovnání s další mapkou, na níž čtenář spočítá židovské obce v polovině 90. let na prstech dvou dlaní? Také knihy mají své osudy a nejinak je tomu u zmíněného Atlasu, který dal překvapivě dohromady pouze jediný člověk, historik Zdeněk Boháč. První popud pro něj znamenalo na počátku 70. let seznámení s profesorem Jerzym Kloczowskim z univerzity v Lublině, kde byly připravovány historické mapy pro středovýchodní Evropu. Zdeňka Boháče tehdy napadlo, že když už se přípravám map věnuje tolik práce, může být využita i pro národní atlas. S nesmírnou houževnatostí se tedy pustil do sběru dat, aniž by měl sebemenší jistotu, zda jeho práci jednou někdo vytiskne. Látku si rozvrhl do čtyř částí: středověk, novověk do časů josefinských reforem, období Josefa II. do konce habsburské monarchie a období po vzniku Československa. Jako první vyšel nyní tiskem paradoxně právě poslední, čtvrtý díl. Historik Jan Stříbrný považuje atlas pro jeho názornost, přesnost a kompletnost za "významný počin pro poznání života církve v posledních osmdesáti letech". [Oulík Jan, Katolický týdeník]

Nabídka podobných titulů:
- podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Boháč Zdeněk 
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: církevní dějiny
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu