Karmelitánské knihkupectví
Knihy    iEncyklopedie    Čtenářský koutek    Katechismus    KNA.cz
Karmelitánské knihkupectvíKarmelitánské knihkupectví
Online prodejna
Vyhledávání


Doporučujeme:

Agrese vytváří vztahy

Karl Frielingsdorf
Info a běžná cena: brožovaná, 159 stran, 189 Kč
Edice: Pomoc v životě
Vydáno: 2000
Objednací číslo: 10614
Druh zboží: kniha Momentálně není skladem

Zašlete mi zprávu, pokud titul seženete:
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:


Anotace knihy
Slovo "agrese" je chápáno téměř výlučně negativně a spojováno s násilím, spory a válkami. Především lidé s náboženskou výchovou stále ještě trpí tradovaným zákazem agrese. Původní smysl tohoto slova (přistoupit k někomu) nechává otevřenou možnost, půjdeme-li proti sobě nebo spolu. V tomto smyslu vykládá Karl Frielingsdorf agresi jako životní energii, která je pro setkání se sebou samým, s bližními, životním prostředím i Bohem bezpodmínečně nutná. Napínavým způsobem a na mnoha příkladech analyzuje příčiny destruktivní agresivity a poruchy vztahů, vysvětluje, jak je překonat a ukazuje agresi jako vitální životní sílu a strůjkyni zdravých vtahů.
 
  Recenze
Karl Frielingsdorf: AGRESE VYTVÁŘÍ VZTAHY.

Velmi neobvyklý název dal své knize Karl Frielingsdorf, německý pastorální psycholog. Už v předmluvě upozorňuje, že agresi nechápe negativně, ale naopak ji pokládá za životní sílu, kterou může člověk využít pro sebe i pro druhé.
V jeho pojetí znamená slovo agrese vzájemné přibližování, vejití s druhým v kontakt. Téma agrese považuje za mnohovrstvé, proto se dotýká jen několika vybraných aspektů, především z psychologického a antropologického hlediska. Čtenářům chce především pomoci k objevení životodárných a vztah navozujících sil ve vlastních agresích, které by náležitým způsobem uplatnili ve svých životech.
Frielingsdorf si je vědom toho, že slovo agrese se setkává u mnoha osob se zápornou odezvou, především v důsledku narůstajícího násilí ve veřejném i soukromém životě. Řada lidí spojuje agresivitu s násilnostmi a brutalitou, třeba v podobě náboženských válek a vyvražďování národů. "Bez agresí by se nerealizovaly pohnutky lidského jednání. Agrese ovšem musí být integrovány do emocionálních souvislostí lidského života, protože jinak působí destruktivně. Racionálním prověřením agresivních hnacích impulsů vzhledem k cíli, např. vztahu, mohou být agrese prospěšné a konstruktivní." (Str. 9.) Agrese existuje více forem od destruktivních, přes potlačené až po agrese konstruktivní, které vytvářejí vztah.
Autor propaguje křesťanský pohled, podle něhož stojí za využití agresivní životní energie v nepřátelství, nenávisti, zraňování, zabíjení lidí mezi sebou navzájem, odmítnutí vztahu Bohu. Důsledně se zabývá pocity, agresemi a vztahy ve spojení s rodičovskými poselstvími.
Upozorňuje na skutečnost, že stále méně lidí umí v konkrétních situacích adekvátně vyjádřit své pocity, a proto přibývá výstředních reakcí v podobě citového chladu a na opačném pólu v podobě přemrštěného zdůrazňování.
Pozoruhodnou exkurzi do rodičovských poselství umožňují životopisy 702 věřících mužů a žen, s nimiž psycholog pracoval. "Schopnost dobře zacházet s vlastními agresivními životními energiemi a utvářet jimi vztahy závisí do značné míry na tom, jak se dotyční vypořádali s rodičovskými vzkazy svého dětství." (Str. 39.) Jako důvod negativního hodnocení pocitů, agresí a vztahů ve většině rodičovských poselstvích, které popsali oslovení ve svých životopisech, označuje především křesťanskou tradici. V poselstvích se velmi často projevovalo morální odsouzení vzteku, nenávisti, proto nábožensky vychovaní lidé často trpí značnými pocity viny, pokud nezpracují včas třeba svůj hněv.
Téma agrese Frielingsdorf rozděluje na vztah k sobě, k ostatním lidem, k okolí a k Bohu. Přesně vystihuje, jak mnoho věřících mužů a žen propadá syndromu vyhoření v důsledku duchovního aktivismu. Zaměňují totiž Ježíšova slova: "Miluj svého bližního jako sebe samého" za nekřesťanské a sebedestruktivní přikázání, které by mohlo znít: "Miluj nade všechno svého bližního, jen ne sám sebe." Žijí v začarovaném kruhu výkon - úspěch - uznání - pocit vlastní ceny, který končí neúspěchem, "závislost a potvrzení od druhých nevede k sebeuskutečnění a nemůže zprostředkovat trvalý pocit vlastní ceny" (str. 61). K vypořádání se s minulostí a negativními poselstvími dětství potřebuje člověk mnoho agresivní energie, k čemuž mají pomoci pokyny k nácviku uspořádané sebelásky. Dosáhnout cíle, tedy autentického pojetí, stojí ovšem mnoho síly, protože je nutné se postavit dobovému trendu v církvi a společnosti. Za měřítko, jak jsme dokázali přijmout sami sebe, dává psycholog otázku: Kolik času v jednom dni, týdnu, měsíci, roce si vyhrazuji pro sebe osobně, k přemítání o sobě, k modlitbě, meditaci, uvolnění a k odpočinku? Ke zpracování negativních rodičovských poselství doporučuje na svých kursech nejen verbální prvky, ale i "vyčítavé" dopisy a nepřímá cvičení, během nichž si účastníci mohou odžít svůj vztek na rodiče. "Cílem agresivního vypořádání se s minulostí je a zůstává vědomé přijetí a smíření se s životem, jak byl až dosud prožíván." (Str. 87.) Nejčastěji vznikají skryté poruchy vztahu v důsledku nesděleného vzteku či hněvu. Patří k nim: nejasné vztahy, dvojná vazba, přehnané reakce, rozpor mezi ideálem a skutečností, poruchy vztahu ve styku s postiženými a nemocnými. Tuto část doplňuje praktické cvičení k navazování vztahů.
Agrese vytvářejí i vztah k životnímu prostředí. Absolutní sobectví, zaměření člověka na sebe samotného stojí za destruktivními agresemi vůči životnímu prostředí. Psycholog připomíná naši závislost a odkázanost na přírodu a druhé lidi. "Nedbá-li člověk o ekologické předivo vztahů a egoisticky vykořisťuje životní prostředí, ničí své vlastní životní základy." (Str. 110.)
Agrese rovněž patří ke vztahu k Bohu. K nejobvyklejším překážkám bránícím vypořádání se s Bohem náleží negativní rodičovská poselství zakazující pocity, zvláště pak vztek a agresi. Podle autora nás pravý Bůh bere vážně i s našimi pocity a pochybnostmi, včetně vzteku a nenávisti. Nalézt správný vztah k Bohu mají problém lidé s představou trestajícího a strach nahánějícího Boha, zaměření na podávání výkonu. Boha jako soudce si znázorňují lidé s nepatrným pocitem vlastní ceny. Vztah k Bohu rovněž popírají a omezují vlastní chybné náboženské výklady. Recept, jak se konstruktivně vypořádat s Bohem, nabízejí opět pokyny a cvičení. Frielingsdorf ovšem upozorňuje na fakt, že vypořádání vyžaduje ochotu nechat se obdarovat a považovat se za hodného života a lásky, což mnoha lidem s negativními zkušenostmi z dětství přijde velmi obtížné.
Knihu, vydanou v edici Pomoc v životě, završuje kapitola Agrese vytvářejí lásku. Pokud věříme v lásku, plodí v nás nový způsob pohledu v našem omezeném vnímání. "Očima lásky mohu najednou v druhých objevovat dobro, vidět jejich dobrou vůli, za jejich zlostí poznávat bezmoc a zoufalství, cítit jejich touhu po lásce. Přidržuji se anděla lásky, který mě vede všude tam, kde láska přebývá." (Str. 152.)
Autor se na několika místech vyjadřuje kriticky vůči špatným postojům v církvi minulosti i dneška. Jako příklady slouží křižácké výpravy, inkvizice, misie při kolonizaci zaostalých národů či náboženské války, trvající až do současnosti. V těchto případech církev zkompromitovala svobodu a důstojnost člověka, jednotlivci i skupiny v jejích řadách si osobovali právo jednat ve "jménu Božím" užíváním moci a násilí.
Frielingsdorf velmi často především v úvodní kapitole Agrese a vztah, odkazuje na jiné autory, zejména psychology, filozofy a teology. Citace jejich myšlenek se jeví značně odborná, náročná a v důsledku nezajímavá. Pokud ovšem mluví sám za sebe, podává výborný čtivý výklad, který čtenáře vtáhne. Přirozeněji působí odkazy na biblické pasáže, kupříkladu Ježíšovo horské kázání, kde vyzývá k nenásilnému řešení konfliktů a k postoji milosrdenství vůči bližním. Od kapitoly Konstruktivní a destruktivní zacházení s agresemi a vztahy jako by se psycholog ocitl na známé půdě, najednou nabízí velmi výstižné popisy agresí, které mohou oslovit každého, kdo chce zlepšit své vztahy.
[Bajer Pavel, časopis SOCIÁLNÍ PRÁCE]

Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: Frielingsdorf Karl 
- tituly z této edice: Pomoc v životě
- Knihy od tohoto původce: Karmelitánské nakladatelství
Autoři:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž
Tituly:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Klíčová slova:
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Ostatní
Tisk stránky


Karmelitánské knihkupectví iKarmel.cz
duchovní a křesťanská literatura
obsáhlá a přehledná nabídka
Kontakt: info@kna.cz.
Další kontakty zde

uživatel:
K tomuto titulu doporučujeme:

Výpis všech knižních tipů k heslu